Trombóza

Trombózou sa označuje krvná zrazenina, ktorá adheruje k vnútornej vrstve cievnej steny, k endotelu.

Trombózou sa označuje krvná zrazenina, ktorá adheruje k vnútornej vrstve cievnej steny, k endotelu. Na patologicky zmenený endotel adherujú zložky krvného prúdu, najmä krvné doštičky, trombus sa postupne zväčšuje a upcháva cievu.

Príznaky trombózy

Príznaky súvisia so zúžením cievy alebo s jej úplným upchatím následkom trombu. Postihnutou tepnou nemôže prechádzať krv a preto sa zníži alebo úplne zastaví prívod okysličenej krvi k cieľovým orgánom, k ich častiam alebo k tkanivám. Vzniká ischémia až nekróza tkaniva, čo sa prejaví poruchou štruktúry a funkcie daného orgánu alebo tkaniva. Klinické príznaky závisia od toho, ktorá cieva je postihnutá a v akom rozsahu. Trombóza žilového systému sa prejaví opuchom a bolesťou v oblasti, z ktorej bola krv odvádzaná postihnutou žilou a zvýšenou náplňou žily.

Príčiny vzniku trombózy

Hlavným dôvodom sú degeneratívne zmeny cievnej steny (ateroskleróza), prípadne zápalové poškodenie ciev.

Diagnostika trombózy

  • Vyšetrenie očného pozadia, rtg snímka a ultrasonografia ukazujú aterosklerotické pláty v cievach
  • Dopplerovská ultrasonografia
  • Spresnenie umožňuje vyšetrenie pomocou kontrastnej látky - artériografia

Liečba trombózy

  • Farmakoterapia - podávajú sa antikoagulanciá, fibrinolytiká, antiagreganciá alebo antitrombotiká, čiže látky pôsobiace proti zrážaniu krvi
  • Ako doplnková liečba sa môžu podávať vazodilatanciá - lieky rozširujúce cievy
  • Angioplastika - špeciálnym katétrom sa rozširujú, spriechodňujú krvné cievy
  • Odstránenie trombu chirurgickou operáciou, prípadne obídenie upchatého úseku premosťujúcou operáciou