Alportov syndróm

Alportov syndróm je častou príčinou hematúrie (prítomnosť krvi v moči). Je zodpovedný za asi 15% prípadov hematúrie u detí.

Vyšetrenie tlaku krvi Zdroj foto: Shutterstock.com

Príznaky

 • Mikroskopická hematúria – červené krvinky v moči viditeľné len pod mikroskopom.
 • Makroskopická hematúria – červené sfarbenie moča, krv v moči viditeľná voľným okom; pri Alportovom syndróme sprevádza vírusové ochorenie.
 • Postupné zhoršovanie sluchu.
 • Poruchy zraku.
 • Vysoký krvný tlak.
 • Opuchnuté oči, najmä ráno.

Príčiny

 • Alportov syndróm vzniká genetickou mutáciou. Zasahuje do tvorby kolagénu. Kolagén je látka bielkovinovej povahy, zabezpečuje pevnosť tkanív a spojení medzi nimi.
 • Alportov syndróm sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien.

Diagnostika

 • Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie moča, biopsia obličiek.

Liečba

 • Liečba je zameraná najmä na spomalenie progresie ochorenia.
 • Jedinou účinnou liečbou je transplantácia obličky.
 • Nízkoproteínová diéta spomaľuje progresiu ochorenia (poškodenie obličiek).
 • Liečba vysokého krvného tlaku.
 • Nanešťastie, neexistuje žiadna liečba, ktorou by sa dalo predísť poškodeniu zraku a sluchu.