Angiodysplázia

Angiodyspláziou označujeme malformácie ciev (na vrodenom alebo získanom podklade) v stene čreva. Poškodenie ciev zapríčiní dilatáciu (rozšírenie) kapilár. Kapiláry sú cievy, ktoré sa nachádzajú medzi tepnovým a žilovým koncom cievneho riečiska.

Dilatované kapiláry nie sú schopné plniť svoju funkciu, preto je organizmus nútený kompenzovať tieto zmeny vytvorením priamych spojok medzi arteriálnym a venóznym koncom – angiodysplastické lézie. Tieto cievne spojky majú tendenciu ku krvácaniu.

Príznaky

 • Ochorenie sa prejaví až po 70.roku života (zriedkavo už po 50-tke).
 • Krvácanie, ktoré spôsobí anémiu, dušnosť, slabosť a únavu.
 • Krv v stolici.
 • Melena – čierna kolomážovitá stolica.
 • Vracanie – čerstvá alebo natrávená krv v zvratkoch.

Príčiny vzniku

 • Dedičnosť.
 • Poškodenie žíl s pribúdajúcim vekom.
 • Hereditárna hemoragická teleangiektázia (zriedkavé vrodené ochorenie).
 • Autoimunitné choroby ako napr. scleroderma.

Diagnostika

 • Vyšetrenie konečníka – nález krvi.
 • Vyšetrenie krvi – krvný obraz – anémia.
 • Kolonoskopia, endoskopia.
 • CT, MRI na odlíšenie iných diagnóz.

Liečba

 • Pri miernom krvácaní – preparáty železa, hormonálna liečba (estrogény).
 • Väčšie alebo masívne krvácanie – liečba laserom, kauterizácia, embolizácia, odstránenie časti postihnutého čreva, ak je zdrojom krvácania cieva v stene čreva.