Poranenie obličiek

Úrazy driekovej oblasti chrbta vedú k poraneniam obličiek alebo ciev, ktoré ich zásobujú krvou.
  • Obličky sa nachádzajú v lumbálnej (driekovej) oblasti chrbta.
  • Úrazy v tejto oblasti vedú k poraneniam obličiek alebo ciev, ktoré ich zásobujú krvou.
  • Ak je podozrenie na poranenie obličiek, treba vyšetriť moč, urobiť USG alebo CT vyšetrenie a konzultovať urológa.