Reumatické choroby – najčastejšia príčina čiastočnej invalidity

Reumatické choroby počas života postihujú na kratšie či dlhšie obdobie každého tretieho človeka, každá tretia žena po päťdesiatke má osteoporózu. Reuma nie je jedna forma choroby, ide o reumatický okruh foriem s asi 450 chorobami, ktoré sú takmer vždy spojené s bolesťami a často aj s obmedzením pohybu. Pri reumatických chorobách sú postihnuté najmä svaly, šľachy, väzivá a kĺby pohybového aparátu.

Svetový deň reumatizmu/artritídy si pripomíname od roku 1996 a je oslavovaný každoročne 12. októbra. Ľudia s reumatickými ochoreniami z celého sveta sa v tento deň spoja, aby bolo počuť ich hlas.

Reumatické choroby sú najčastejšou príčinou čiastočnej invalidity a štvrtou najčastejšou príčinou plnej invalidity. Bolesti chrbtice sú druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti. V posledných desiatich rokoch sa počet zlomenín spôsobených osteoporózou zdvojnásobil.

Pohybová liečba ---------------

Hlavnou témou tohtoročného Akčného týždňa boja proti reumatizmu sú reumatické choroby a cvičenia. Podľa reumatologičky MUDr. Márie Orlovskej, CSc. je pohybová a rehabilitačná liečba pri reumatických chorobách nutná, aby sa predišlo nežiaducim následkom. „Je však veľmi individuálna,“ zdôrazňuje odborníčka.

„S pohybovou liečbou pri reumatických ochoreniach začíname už od prvého dňa ochorenia. Cieľom je zmierniť bolesť, oslabiť zápal a zabezpečiť tzv. polohovanie. To znamená udržovať kĺb vo funkčne najprijateľnejšej polohe pomocou rôznych rehabilitačných pomôcok a prikladanie studených obkladov,“ vysvetľuje odborníčka.

„Po zmiernení najakútnejšej bolesti začíname s pasívnym cvičením kĺbov, neskôr pacient prejde k aktívnej spolupráci, uvedomuje si prácu jednotlivých svalových skupín, ich vôľové zapájanie, a posilňuje svaly opakovanými pohybmi,“ hovorí M. Orlovská.

Zvláštnou kapitolou v rehabilitácii reumatických chorôb sú ochorenia mäkkého tkaniva (choroby kĺbových puzdier, šliach, svalových úponov a vlastných svalov – bolestivé ramená, tenisové lakte, profesionálne poškodenia svalov a šliach, rôzne natrhnutia šliach po podvrtnutiach a pod.). „Treba si uvedomiť, že spojivové tkanivo sú štruktúry s pomalým metabolizmom a tým predĺženým časom hojenia. Aj preto bežné drobné trhliny vzniknuté po úraze v zdravom svale či šľache sa hoja najmenej 3 týždne, počas ktorých sa poškodená štruktúra nesmie vystaviť námahe,“ upozorňuje M. Orlovská.

Zanedbávame prevenciu

Choroby mäkkého tkaniva sa v rámci reumatických chorôb najviac podieľajú na práceneschopnosti, čiastočnej i trvalej invalidite. „Zároveň však patria medzi tie, kde je možná a účinná prevencia, ktorej sa, žiaľ, nevenuje dostatočná pozornosť,“ konštatuje M. Orlovská. Ako príklady uvádza úplne zanedbávanie výchovy mládeže k pravidelnému športovaniu na školách. „V mnohých nie sú ani fungujúce telocvične,“ komentuje odborníčka. „Informačná revolúcia pripútala deti a mládež k počítačom, čo nevyvažujú pohybovou aktivitou. Znamená to pre ne oslabenie pohybového aparátu a zvýšenú náchylnosť na ochorenia pohybového tkaniva.“

Kúpeľná liečba

Podľa M. Orlovskej sa kúpeľná liečba stala liečbou výberovou a finančne pomerne nákladnou. „Chceli by sme vyzdvihnúť formu cielenej kúpeľnej liečby. Štrnásťdenný rehabilitačný pobyt s ordinovaním fyzikálnej liečby raz ročne by nielen regeneroval ochabnuté svalstvo a poškodené kĺby, ale súčasne by vytvoril návyk na pravidelné a primerané cvičenie,“ tvrdí M. Orlovská. Rehabilitačné programy by mali byť aj pre skupiny ohrozené reumatickými chorobami – pre pracovníkov pri počítačoch alebo pri výrobných pásoch s jednostranným zaťažovaním len určitých svalových skupín, a nielen pre skupiny s náchylnosťou na osteoporózu či pre poúrazové stavy.

Akčný týždeň boja proti reumatizmu

V rámci akčného týždňa si odborná verejnosť, ale aj pacienti a ich blízki, pripomenú aj 16. október, ktorý je Svetovým dňom chrbtice, o deň neskôr Svetový deň úrazov pohybového aparátu a 20. októbra Svetový deň osteoporózy.