Škvrnitý týfus

Škvrnitý týfus je infekčná choroba zo skupiny riketsióz, ktorej pôvodcom sú mikroorganizmy riketsie, konkrétne druh Rickettsia prowazekii.

Škvrnitý týfus známy aj ako Thyphus exanthematicus, epidemický škvrnitý týfus, klasický škvrnitý týfus, alebo Brillova-Zinsserova choroba.

Škvrnitý týfus je infekčné ochorenie, ktoré vyvolávajú mikroorganizmy riketsie, konkrétne druh Rickettsia prowazeki. Prírodným rezervoárom je človek a prenášačom je voš šatová, blchy a roztoče. Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo najmä v trópoch a subtrópoch (hlavne pobrežné oblasti, prístavy, skladiská).

Príznaky škvrnitého týfusu

  • ochorenie začína nešpecifickými symptómami, za 2-3 dni sa objaví vysoká horúčka, ktorá môže dosiahnuť až 40 °C a môže pretrvávať cca 8 – 14 dní
  • silné bolesti hlavy a končatín
  • triaška, zimnica, silné bolesti svalov
  • typické jemne škvrnité vyrážky, ktoré sú najskôr ružové, neskôr dochádza k ich stmavnutiu a majú hemoragický charakter, začínajú sa tvoriť najprv na hrudníku asi 4 až 5 dní potom, čo sa objaví horúčka, a šíria sa ďalej na trup a končatiny
  • citlivosť na svetlo a v niektorých prípadoch aj delírium, klesajúci tlak krvi, splenomegália, renálne zlyhanie, či gangréna akrálnych častí
  • bakteriálna infekcia môže spôsobiť rôzne komplikácie vrátane zápalu mozgu, kedy sú pozorované omámenie a stavy zmätenosti, príležitostne aj hluchota alebo tinitus (hučanie v ušiach)
  • známe sú tiež prípady postihnutia svalu srdca, ktoré môžu spôsobovať smrť

Príčiny vzniku škvrnitého týfusu

Ako už bolo spomenuté toto ochorenie spôsobené Riketsiou, prenáša najmä voš šatová. Riketsie sa pomnožujú v čreve vši, prechádzajú do trusu a preniknú do organizmu pri uhryznutí alebo cez exkoriácie – škrabance, miesta po vpichu, je možné sa nakaziť aj vdýchnutím prachu s týmto trusom. V kapilárach človeka potom spôsobujú vznik drobných trombov s ischémiou. Inkubačná doba trvá 10 – 14 dní. Epidémie škvrnitého týfusu sú spojené so zlými hygienickými a stiesnenými podmienkami, typickými pre obdobie počas alebo po skončení vojen alebo prírodných katastrof.

Diagnostika škvrnitého týfusu

Diagnostika sa opiera o klinický obraz, prítomnosť protilátok v krvi a samozrejme o epidemiologickú situáciu. Prítomnosť protilátok v krvi sa stanovuje sérologicky - Weilovou-Felixovou reakciou, reakciou väzby komplementom alebo prostredníctvom imunofluorescenčného testu je možné ochorenie dokázať. Ak sú včas nasadené antibiotiká, môže byť stanovenie diagnózy sťažené v dôsledku spomalenej odpovede na protilátky.

Liečba a prevencia škvrnitého týfusu

Liečba ochorenia je antibiotická, užívame antibiotiká ako tetracyklíny či chloramfenikol. Je potrebné sledovať celkový stav pacienta a niekedy je potrebný pre stabilizáciu príjem intravenóznych roztokov a kyslík.

Po prekonaní choroby človek získava obranyschopnosť, ale ochorenie často perzistuje latentne v človeku a neskôr pri oslabení imunity, či podvýžive prepukne opäť, vtedy sa označuje ako Brill-Zinsserova choroba, ktorá má miernejší priebeh a kožné vyrážky môžu dokonca aj chýbať.

Úmrtnosť pacientov neliečených antibiotikami sa pohybuje od 10 do 50 % a môže nadobudnúť katastrofické epidemické rozmery. V prípade liečby antibiotikami sa úmrtnosť blíži k nule. Očkovaním a dodržiavaním základných hygienických opatrení sa infekcii dá predchádzať.

Literatúra

- Infektológia a antiinfekčná terapia, Balint O. a kol., vyd. Osveta, Martin 2007 - Lékařská mikrobiologie, Bednář M. a kol., vyd.Triton, 1996 - www.upmc-biosecurity.org/website/our\_work/biological-threats-and-epidemics/fact\_sheets/typhus.pdf - emedicine.medscape.com/article/968385-overview - sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kvrnit%C3%BD\_t%C3%BDfus