Neprerezané a zaklínené zuby (retencia a impaktovanie zubov)

Neprerezaný – založený zub neprerezal do úst v očakávanom čase. Pojem sa používa aj v období, keď zub ešte môže fyziologicky prerezať, ale jeho uloženie je tak chybné, že možnosť prerezania do úst je veľmi nepravdepodobná.

Retinovaný zub (neprerezaný) – založený zub sa neprerezal do úst v očakávanom čase. Pojem sa používa aj v období, keď sa zub ešte môže fyziologicky prerezať, ale jeho uloženie je tak chybné, že možnosť prerezania do úst je veľmi nepravdepodobná.
Retencia môže byť úplná - v tom prípade je zub úplne krytý kosťou aj mäkkými tkanivami, alebo čiastočná - t.j.semiretencia, keď je zub krytý iba mäkkými tkanivami.

Impaktovaný zub (zaklínený) – taký prípad retencie, keď sa zub neprerezal do úst pre určitú prekážku, napr.nadpočetný zub, či uzáver priestoru susednými zubami.

 • zub, ktorý sa nemohol alebo sa neprerezal do svojej normálnej funkčnej pozície, je v patologickej pozícii a vyžaduje liečbu.
 • retencia trvalých zubov je pomerne častý nález, relatívne vzácna je retencia mliečnych zubov
 • väčšinu retinovaných zubov tvoria tretie stoličky, retencia môže postihnúť ktorýkoľvek zub
 • ak sú zuby ponechané v kosti bez liečby, je veľmi pravdepodobné, že sa vyskytnú obtiaže či komplikácie

Príčiny vzniku neprerezaných a zaklínených zubov

 • lokálne faktory sú častejšou príčinou, napr.chybná pozícia zubného zárodku, nedostatok priestoru pre zub, rázštep čeľuste , v dráhe prerezabia nadpočetný zub, tumory, cysta...
 • systémové faktory, ktoré môžu spôsobiť neprerezanie zuba – endokrinné poruchy (znížená činnosť štítnej žľazy, nedostatok hormónov podmozgovej žľazy), Downov syndróm, kleidokraniálna dysplázia, ožarovanie...

Príznaky neprerezaných a zaklínených zubov

 • klinicky zub nie je v ústach
 • možné komplikácie:
 • časté sú zápaly okolitých tkanív
 • zub môže poškodiť koreň susedného zuba
 • tlakom na nerv môže zub spôsobiť trvalé alebo občasné bolesti
 • okolo neprerezaného zuba môže vzniknúť cysta alebo nádor
 • neprerezaný zub predstavuje miesto oslabenia kosti - vyššie riziko zlomeniny pri úraze

Diagnostika neprerezaných a zaklínených zubov

 • klinické vyšetrenie - zub nie je prerezaný na svojom mieste
 • rentgenový snímok - určenie presnej polohy a orientácie, stav vývoja zuba, počet a tvar koreňov, vzťah k ďalším zubom a susedným štruktúram, patologické zmeny okolitej kosti

Najlepšia je veľká RTG snímka – ortopantomogram, kde vidieť obidve čeľuste. V ťažších prípadoch retencie je vhodné aj CT vyšetrenie.

Liečba neprerezaných a zaklínených zubov

 • ortodontická (fixný alebo snímateľný strojček)
 • chirurgická (fenestrácia, napriamenie, transplantácia, extrakcia)
 • chirurgicko - ortodontická

Výber liečebného postupu závisí od uloženia, sklonu a tvaru zuba, veku pacienta a v neposlednom rade od možnosti spolupráce pacienta.

Prevencia neprerezaných a zaklínených zubov

Röntgenový snímok môže odhaliť prekážky, ktoré ak sa včas odstránia, zub sa normálne prereže do úst (preto sa odporúča u všetkých detí pri preventívnej prehliadke v 6-8 rokoch zhotoviť ortopantomogram čeľustí).