Dermatitídy

Termín dermatitída sa používa na diagnózu zápalu kože. Je odvodený od slova derma. Do tejto skupiny chorôb patria rôzne formy ochorení kože.

Termín dermatitída sa používa na diagnózu zápalu kože. Je odvodený od slova derma. Do tejto skupiny chorôb patria rôzne formy ochorení kože. Choroby kože sú v MKCH-10 zaradené do XII. kapitoly – Choroby kože a  kožného tkaniva označované diagnózami L00-L99. Dermatitídy a ekzémy majú diagnózy L20-L-30 a termín dermatitída sa používa ako synonymum a vzájomne je zameniteľný.

Charakteristika

Do skupiny kožných ochorení, ktoré možno zahrnúť pod pojmom ekzém, spadajú neinfekčné zápalové ochorenia kože, ktoré majú rôznu príčinu, rôzny klinický obraz i priebeh. Čiže, ekzém je neinfekčné ochorenie, kedy sa na koži objavujú rôzne kombinácie začervenania (erytém), zmeny na koži (napr. papuly) a pľuzgieriky, mokvania, chrasty (krusty), olupovania kože so subjektívnym pocitom svrbenia.

Podľa priebehu rozoznávame ekzém akútny, subakútny a chronický. Väčšinou začína ekzém akútne a môže sa rýchlo zahojiť alebo prechádza do subakútneho až chronického štádia. Toto ochorenie je zvyčajne dlhodobé, chronické, má tendenciu sa opakovať (chronicky recidivujúce). Jednotlivé ekzémové ochorenia sa však od seba natoľko líšia, že jednotná, všeobecne akceptovateľná definícia, zatiaľ neexistuje.

Dermatitída je neinfekčné zápalové ochorenie kože nealergického pôvodu, ktoré môže prebiehať akútne alebo chronicky. Atopická dermatitída stojí na rozhraní ekzému a dermatitídy, v jej patogenéze sa uplatňujú ako imunopatogenetické, tak i nealergické mechanizmy.

Literatúra:

  1. BUCHVALD, J., BUCHVALD, D. Dermatovenerológia. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. 497 s. ISBN 80-89104-03-7.
  2. HEGYI, E., STODOLA, I., HEGYI, V. Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi. Bratislava, Hegprof. 1993. 352 s. ISBN 80967035-0-1.
  3. ŠTÁVA, Z. JIRÁSEK, L. Dermatovenerologie. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., Praha. 1982. 504 s. 08-012-82.
  4. ŠTÁVA, Z. JIRÁSEK, L., SCHWANK, R., TRAPL, J. Dermatovenerologie. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., Praha. 1977. 402s. 08-045-77.

Recenzovaný odborný článok