Cholesteatóm stredného ucha

Cholesteatóm má charakter pseudonádoru, tj. nejde o pravý nádor, ale svojimi vlastnosťami ho napodobňuje. Ide o svetlý cystický útvar v strednom uchu, ktorý je tvorený navrstvenými odumretými bunkami dlaždicového epitelu (výstelky), ktoré sa olupujú zo základnej (bazálnej) vrstvy cholesteatómu – tzv. matrix.

Cholesteatóm má charakter pseudonádoru, tj. nejde o pravý nádor, ale svojimi vlastnosťami ho napodobňuje. Ide o svetlý cystický útvar v strednom uchu, ktorý je tvorený navrstvenými odumretými bunkami dlaždicového epitelu (výstelky), ktoré sa olupujú zo základnej (bazálnej) vrstvy cholesteatómu – tzv. matrix. Dlaždicový epitel tvorí našu pokožku tela, aj kožu vonkajšieho ucha, ale pri cholesteatóme preniká do stredného ucha, v ktorom sa bežne nenachádza. Podľa svojho svetlého vzhľadu bol v minulosti popisovaný ako perlovitý nádor.

**Cholesteatóm sa nezväčšuje iba samotným hromadením obsahu a tlakom na okolie**, ale jeho bazálna vrstva je metabolicky aktívna a prilieha na kosti stredného ucha. Pôsobením enzýmu (kolagenázy) a uvoľňovaním veľkého množstva iných látok (mediátorov) aktivuje bunky (osteoklasty), ktoré rozkladajú okolité kosti stredného ucha, vzniká zápal kosti (ostitída).

Delenie cholesteatómu:

 • Primárny cholesteatóm
 • Genuínny cholesteatóm
 • Sekundárny cholesteatóm – najčastejší

Primárny a genuínny cholesteatóm je zriedkavejší, preto je článok venovaný najmä sekundárnemu cholesteatómu.

Primárny cholesteatóm je embryonálny štep ektodermy v strednom uchu. Vzniká počas vnútromaternicového vývoja. Dlhú dobu môže byť bezpríznakový. Býva náhodne diagnostikovaný, pretože blana bubienka nie je na začiatku porušená, až pokiaľ ho cholesteatóm svojím rastom neprederaví.

Genuínny cholesteatóm vzniká ako následok sterilných zápalov novorodencov a dojčiat. Pri tomto stave je porušená tenká časť bubienka - Shrapnellova membrána (pars flaccida), cez ktorú preniká dlaždicový epitel vonkajšieho zvukovodu do stredného ucha vo forme epidermových čapov, s následnou tvorbou cholesteatómu.

Sekundárny cholesteatóm je spájaný s chronickým hnisavým zápalom stredného ucha.

Príčina vzniku

Pre vznik sekundárneho cholesteatómu je potrebný kontakt rohovatejúceho dlaždicového epitelu vonkajšieho zvukovodu so zápalovo zmeneným prostredím stredného ucha. Dlaždicový epitel vonkajšieho ucha môže preniknúť do stredného ucha viacerými spôsobmi:

 • ako následok zápalu cez prederavený bubienok,
 • vtiahnutím v oblasti tenkej časti bubienka - Shrapnellovej membrány s tvorbou retrakčného vačku,
 • po zlomenine spánkovej kosti,
 • iatrogénne (medicínskym zásahom), napr. pri operáciách stredného ucha atď.

Najčastejšie príznaky:

 • dlhodobý nepríjemný zapáchajúci výtok z ucha,
 • porucha sluchu,
 • abnormálne šuchotavé zvuky – šelesty

Dôsledky prípadných komplikácii cholesteatómu:

 • poškodením kostného kanála tvárového nervu spôsobí jeho ochrnutie (parézu n. facialis),
 • pri deštrukcii kostnej časti esovitého splavu môže vyvolať jeho zápal, vznik periflebitídy, tromboflebitídy až trombózy a rozšírením zápalu do krvi so vznikom generalizovanej infekcie (septikémie),
 • narušením kostných štruktúr v oblasti bázy lebky môže spôsobiť aj zápal mozgových obalov (meningitídu)

Diagnostika

 • otoskopický nález zhrubnutého, bledého bubienka s okrajovou perforáciou, cez ktorú vyčnievajú hmoty cholesteatómu, granulácie a polypy s hnisavým, sladko páchnucim výtokom, neodstrániteľným ani výplachom,
 • audiometricky potvrdená významná prevodová porucha sluchu,
 • RTG nález útlmu pneumatizácie - prevzdušnenia spánkovej kosti, znaky rozpadu a tvorby dutiny s cholesteatómom s okrajovým prejasnením, ale pre presnejšie zobrazenie je vhodnejšie využiť CT vyšetrenie.

Liečba

Jediná liečba cholesteatómu spočíva v jeho operačnom odstránení. Pred samotným chirurgickým výkonom je možné zápal bez komplikácií tlmiť konzervatívnou liečbou antibiotikami, poprípade kortikoidmi, výplachmi, odsávaním sekrétu, odstraňovaním polypov a leptaním granulácii.

Literatúra

- Kabelka Zdeněk: Zánět středního ucha. _Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 2. Lékařské fakulty_ [online] 15.3.2009, posledná aktualizácia 7.6.2010. Dostupný z mefanet-motol.cuni.cz/clanky.php?aid=66. - Prof. MUDr. Milan Profant, CSc, MUDr. Tibor Barta, MUDr. Milan Jäger, MUDr. Zuzana Kabátová, CSc, doc.Milan Krošlák, CSc, MUDr. Ingrid Mihaleová, MUDr. Irina Šebová, CSc, MUDr. Štefan Šimko, CSc, 2000. Otolaryngológia. Bratislava: ARM 333, 2000, 232 s. ISBN 80-967945-3-1