Radiodermatitída (Radiodermatitis)

Radiodermatitída je ochorenie kože v dôsledku ionizačného žiarenia, ku ktorému môže dôjsť buď pri terapii röntgenovým či gama žiarením, alebo ako pracovný úraz a choroba z povolania pri haváriách a hrubom porušení zásad a predpisov o práci s ionizujúcim žiarením alebo nešťastnou náhodou.
Radiodermatitída je ochorenie kože v dôsledku ionizačného žiarenia, ku ktorému môže dôjsť buď pri terapii röntgenovým či gama žiarením, alebo ako pracovný úraz a choroba z povolania pri haváriách a hrubom porušení zásad a predpisov o práci s ionizujúcim žiarením alebo nešťastnou náhodou.

Ionizujúce žiarenie

Röntgen, rádium a izotopy môžu na koži vyvolať akútnu alebo chronickú rádiodermatitídu. Intenzita a charakter zmien sú závislé predovšetkým na dávke žiarenia, ktoré absorbovala koža ale tiež na skutočnosti, či k poškodeniu došlo jednorazovou vyššou dávkou, alebo sumáciou menších dávok v dlhšom časovom období. Nerozhoduje individuálna vnímavosť ani druh žiarenia. Poškodenie vzniká priamym žiarením.

Teleterapia

Je to vonkajšia rádioterapia, metóda ožarovania, pri ktorej je zdroj žiarenia väčšinou od tela pacienta vo vzdialenosti 1 m. Zdrojom žiarenia môžu byť lineárne urýchľovače, rádioizotopové ožarovače či terapeutické röntgenové prístroje.

Takéto žiarenie pri nadmernej jednorazovej alebo kumulatívnej dávke poškodzuje tkanivá v rôznej intenzite a rozsahu. Rádiodermatitídu špecifikujeme na akútnu a chronickú.

**Radiodermatitída akútna (**Radiodermatitis acuta)

Toto ochorenie s vyvíja po dávke žiarenia vyššej ako 7 Gy. Z klinického hľadiska poznáme 3 stupne tejto dermatitídy.

1.stupeň. Koža ožiarená dávkou 7-8 Gy

Príznaky: Vytvorí sa popálenina, začervenanie (erytém), začnú vypadávať vlasy, produkcia kožného mazu je zastavená. Spomínané zmeny na koži po čase vymiznú, zmeny sú vratné (reverzibilné). Po mesiaci, dvoch vlasy dorastajú, na postihnutej koži sa tvorí difúzna alebo ložisková hyperpigmentácia (radiodermatitis acuta erythematosa), výrazné zafarbenie kože.

2. stupeň. Koža ožiarená dávkou 8-10 Gy

Príznaky: Koža je výrazne červená**,** edematózna, tvoria sa subepidermálne pľuzgiere (radiodermatitis acuta bullosa), ktoré postupne zasychajú a následne ošupujú. Keď pľuzgiere prasknú, postihnutá koža mokvá. Dochádza k poškodeniu a následnému zániku mazových a čiastočne i potných žliaz. Zmeny sú nevratné (ireverzibilné). Ak boli postihnuté prsty, poškodené nechtové lôžko vedie k trvalej strate nechtov. Pozápalová hyperpigmentácia pretrváva i niekoľko mesiacov.

3. stupeň. Koža ožiarená dávkou nad 20 Gy

Príznaky: Dochádza k výraznému poškodeniu tkanív, k nekróze (odumretiu) hlbokých tkanív. Po 2-3 dňoch sa vyvinie bolestivý akútny vred (radiodermatitis acuta ulcerosa). Hojenie prebieha veľmi pomaly, komplikovane, trvá niekoľko mesiacov až roky. Poškodenie kože pretrváva (neskoré následky). Vredy a jazvy majú sklon k malígnemu zvratu.

Terapia akútnej rádiodermatitídy

Dôležité je chrániť poškodenú kožu pred akýmkoľvek poranením a infekciou**.** Na miesto postihnutia sa nanášajú masti s obsahom kortikosteroidov, v prípade infekcie antibiotiká, na podporu hojenia masti granulačné a epitelizačné. Niekedy sa podávajú i celkove nesteroidné antiflogistiká. Môžu sa prikladať i obklady z borovej vody atď. V ľahších prípadoch doplnkom liečby môže byť aplikácia prírodných surovín ako napr. prasacej nesolenej masti (má výborný ochranný efekt, zlepšuje pružnosť a premasťuje kožu) alebo olivového oleja (vhodný na premazanie, zvláčnenie pokožky) atď.

Chronická radiodermatitída (Radiodermatitis chronica)

V minulosti to bolo takmer vždy profesionálne ochorenie najmä zdravotníckeho personálu, lekárov, RTG laborantov a iných osôb, pracujúcich s ionizujúcim žiarením. V dnešnej dobe sú nové prípady zriedkavé.

Ochorenie vzniká sumáciou nepatrných dávok po dobu mnohých mesiacov či rokov. Táto choroba kože sa vyvíja ako neskorý následok akútnej rádiodermatitídy II. alebo III. stupňa, alebo v dôsledku kumulácie účinku opakovaných žiarení nízkymi dávkami, kedy kumulatívna dávka dosiahla hodnotu 12-15 Gy. Objavuje sa po niekoľkých rokoch či desaťročiach po spomínaných prípadoch. Nejde o koncový stav, ale o chronický, opakujúci sa zápalový proces.

Príznaky

Chronická forma sa vyznačuje atrofiou kože, jej ľahkou zraniteľnosťou, so zle hojacimi sa vredmi. Na koži sa sleduje poikilodermia, koža je atrofická, viditeľné sú teleangiektázie (presvitajúce vlásočnice v zníženej spleti kožných ciev sú dilatované, rozšírené). Kožný pigment chýba alebo sú viditeľné ostrovčeky hyperpigmentácií. Produkcia kožného mazu je obmedzená alebo chýba. Zmeny majú charakter sklerózy, fibrotizácia časti kože, kória, dodáva koži tuhosť, povrch je hladký. V časti kože, kde došlo k poškodeniu kapilár, ktoré chýbajú, môže dôjsť i pri malom poškodení, traume, k tvorbe ostro ohraničeného chronického vredu s pevne priliehajúcou nekrotickou masou špinavožltej farby na spodine. Defekt sa hojí mimoriadne pomaly, často krát sa v ňom vyvíja karcinóm. Na koži postihnutej chronickou rádiodermatitídou sa môžu vyvinúť aj iné malígne nádory (sarkómy alebo melanómy).

Diagnóza sa stanovuje na základe klinického obrazu, pohľadom na poškodenú kožu. A tiež anamnézou (gr. anamnesis - „spomenúť si“), rozhovorom lekára s pacientom, pri ktorom pacient opisuje vlastnými slovami svoje zdravotné ťažkosti.

Terapia chronickej rádiodermatitídy

Je veľmi zložitá, podobná ako pri popáleninách vyššieho stupňa. Profesionálne poškodenie je potrebné hlásiť a zveriť odborníkovi dermatovenerológovi pre kožné ochorenia z povolania. V prípade chronickej rádiodermatitídy kožu chránime pre akýmkoľvek žiarením, pred fyzikálnym a chemickým žiarením akéhokoľvek druhu a výdatne premasťujeme suchú kožu, ošetrujeme ju masťami s vitamínom A, D, E atď. Konzervatívna liečba pozostáva z lokálnej aplikácie emoliencií, po vzniku vredov proteolytické masti. Po čase nanášame i masti granulačné a epitelizačné. Rozličné vzniknuté útvary na koži ako keratómy (ohraničený kožný proces s poruchou rohovatenia – keratinizácia. Vyskytuje sa najčastejšie v miestach vystavených slnečnému žiareniu alebo inému dráždeniu.), drobné erózie (odreniny), ragády (trhliny) alebo ulcerácie (vredy) včas chirurgicky odstraňujeme. Vždy je dôležité histologické vyšetrenie. Vyniknuté defekty kryjeme voľným transplantátom.

V prípade sekundárnej, druhotnej baktériovej alebo mykotickej, plesňovej infekcie je potrebná okamžitá liečba. Dôležitá je i včasná diagnóza vyvíjajúceho sa malígneho procesu. Prípadné vzniknuté nádory sa nesmú ožarovať!

Prevencia

Spočíva v dôslednom dodržiavaní zásad bezpečnosti práce s ionizujúcim žiarením (ochranné rukavice a zástera z olovenej gumy, správne centrovanie žiaričov, vhodné clony, nesiahať rukami za štít a pod.).

Literatúra

- 1.BUCHVALD, J. – BUCHVALD, D.: Dermatovenerológia. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. ISBN 80-89104-03-7. - 2.HEGYI, E – STODOLA, I. – HEGYI, V.: Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi. Bratislava, Hegprof. 1993. 352 s. ISBN 80967035-0-1. - 3.PETERA, J.: Brachyterapie nádorů ORL oblasti. Onkologie [online]. 2012, roč. 6, č. 5, s. 252-256 ISSN 1803 - 5345. [Cit. 2014-06-04]. Dostupné na: http://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-201205- 0005\_Brachyterapie\_nadoru\_ORL\_oblasti.php - 4.ŠŤAVA, Z. – JIRÁSEK, L – SCHWANK, R. a kol.: Interní medicína a dermatologie. Praha, Státní zdravotní nakladatelství, n. p. 1965. 208 s. 08-072-65.

Internetové zdroje:

  • 1.Ošetření kůže po ozařování. [online]. [Cit. 2014-06-04]. Dostupné na: http://www.onko.cz/lekar-osetreni-kuze-po-ozarovani/
  • _2._Radiodermatitida. [online]. [Cit. 2014-06-04]. Dostupné na: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/radiodermatitida
- - - - - -

Recenzovaný odborný článok.