Keratosis seborrhoica

Keratosis seborrhoica je najčastejší benígny, hnedý kožný nádor, ktorý sa vyskytuje často u starších ľudí, rovnako u mužov i u žien.
Keratosis seborrhoica je najčastejší benígny, **hnedý kožný nádor**, ktorý sa vyskytuje často u **starších ľudí, rovnako u mužov i u žien**.

Benígny nádor je charakterizovaný lokalizovanou proliferáciou- množením buniek rovnakého typu. Tvorí ohraničený útvar, nevrastá do okolitých orgánov, netvorí metastázy. Je nezhubný. Benígne epitelové nádory pochádzajú z epidermy, z epitelu vlasových folikulov alebo potných žliaz (viď anatómia kože).

Keratósy, veruky patria v užšom slova zmysle ku prekancerózam, dôležitým prejavom kože. Ich skorým rozpoznaním a odstránením môžeme najlepšie zabrániť vzniku zhubného nádoru. V dermatovenerológii na rozdiel od iných odborov medicíny je to jednoduchšie a ľahšie z dôvodu dobrej viditeľnosti kožných zmien.

Prekancerózy delíme na 2 skupiny, prekancerózy v širšom a užšom slova zmysle. Prekancerózy v užšom slova zmysle sú klinicky vyhranenejšie a nádor z nich vzniká po rôzne dlhej dobe pravidelne. Keratózy patria do tejto skupiny.

Príznaky

Seboroické veruky sú väčšinou mnohopočetné nádory, ktoré sa veľmi vzácne objavia u osôb mladších ako 30 rokov. Potom sa ale ich počet zväčšuje a u niektorých osôb ich napočítame desiatky až stovky. Keratózy sa spočiatku javia ako malé, ostro ohraničené, žlté škvrnyploché papily. Veruka má niekoľko klinických foriem, od plochých ložísk do 2 cm až po pologuľovité hrbole. Ložiská sa pomaly rozrastajú, zväčšujú do cca jedného i viac centimetrov. Postupne hnednú, ich mastný povrch začína mať bradavičnatý, rozbrázdený vzhľad. Tieto útvary sú mäkké. Typické sú na nich čierne keratotické čapy podobné komedómom, rozšírené ústia folikulov. Ložiská kerotóz nevykazujú zápalové zmeny.

Výskyt

Keratózy vznikajú na hornej polovici trupu, na tvári, krku, rukách, predlaktí. Najčastejšie ich nachádzame na hrudníku a tvári. Nenachádzame ich na dlaniach a plochách nôh. Rýchly vznik veľkého počtu svrbiacich seboroických keratóz môže naznačovať prítomnosť malígneho nádoru vnútorných orgánov (syndroma Leser – Trélat). Na rukách a predlaktí sa môžu tvoriť plošné, pigmentové seboroické keratózy, ktoré napodobňujú ploché bradavice.

Diagnóza

Lekár ju stanovuje na základe klinického obrazu, obhliadkou narasteného útvaru na postihnutej koži. Klinicky a histologicky je potrebné odlíšiť iné kožné ochorenia ako lentigo maligna, keratosis actinica, melanocytový névus, melanoma malignum, pigmentovaný bazocelulárny karcinóm.

Liečba

Vzniknutý útvar sa odstraňuje kyretážou, kauterom, kryoterapiou, frézovaním povrchu, prípadne, potieraním kyselinou trichlóroctovou.

Literatúra:

- 1.BUCHVALD, J. – BUCHVALD, D.: Dermatovenerológia. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. ISBN 80-89104-03-7. - 2.HEGYI, E – STODOLA, I. – HEGYI, V.: Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi. Bratislava, Hegprof. 1993. 352 s. ISBN 80967035-0. - 3.PIZINGER, K.: Diferenciální diagnostika pigmentových lézí ve vyšším věku. Česká geriatrická revue [online]. 2006. roč. 4, č. 1, s. 10-16 s. ISNN 1801-8661.[Cit. 2014-05-05]. Dostupné na: http://www.prolekare.cz/pdf?ida=gr\_06\_01\_04.pdf - 4.ŠŤAVA, Z. – JIRÁSEK, L – SCHWANK, R. a kol.: Interní medicína a dermatologie. Praha, Státní zdravotní nakladatelství, n. p. 1965. 208 s. 08-072-65.
- - - - - -

Recenzovaný odborný článok.