Nádory mozgu

Aj keď nádory mozgu patria z onko-epidemiologického hľadiska k menej častým, ich výskyt stúpa spolu s ostatnými typmi rakoviny. Sú často nezhubné, ale aj tie sú závažné svojou rizikovou lokalizáciou v mozgu a tlakom na mozgové štruktúry.

Vyšetrenie u lekára Zdroj foto: Shutterstock.com

Mozog je extrémne citlivý na útlak a poškodenie riadiacich centier.

Závažnosť nádorov a iných útvarov lokalizovaných v lebke a v mozgu súvisí s extrémnou citlivosťou tohoto orgánu na tlak. Mnohé typy nádorov, útvarov v mozgu sú nezhubného charakteru no ak tu utláčajú centrá riadiace podstatné funkcie organizmu, následky sa prejavia veľmi dramaticky. Z epidemiologického hľadiska teda nezhubné a zhubné nádory v mozgu nepatria k najčastejším, ale svojimi následkami a úmrtnosťou patria k významnejšej skupine napríklad pre ťažšiu liečbu a operabilnosť. Blízkosť nádoru, iného útvaru či cudzieho telesa voči životne dôležitým mozgovým centrám často rozhoduje o ich závažnosti. Ak nie je možné útvar odstrániť bez rizika poškodenia riadiacich centier a funkcií mozgu, stáva sa aj nezhubný útvar rizikovým z hľadiska prežitia pacienta či zachovania jeho normálnej funkčnosti.


Prečítajte si aj:

Ako zistiť či máme rakovinu?

Čo spôsobuje vznik nádorov?

Podobné vonkajšie prejavy, ako nádory, spôsobujú v mozgu aj rôzne zápalové degeneratívne, autoimúmnne a sklerotické procesy v nervovom tkanive mozgu, opuchy, aneurizmy (cievne výdute), hromadenie mozgo-miešneho liqoru (tekutiny) z najrôznejších príčin (virózy, infekcie) zápaly, úrazy, otras mozgu, krvné zrazeniny po údere a poúrazové hematómy, tukové útvary, vrodené nezhubné angiómy, mechanické predmety v mozgu (guľky, črepiny a pod.) ale aj drogy, alkohol, niektoré lieky a viaceré metabolické a iné ochorenia súvisiace s poškodzovaním aj mozgového tkaniva a buniek.

Niekedy sa naopak niektoré nádorčeky, útvary a cudzie predmety v mozgu neprejavia nijako navonok, pokiaľ nie sú zasiahnuté kritické riadiace mozgové centrá a zistia sa len náhodne pri preventívnej prehliadke či RTG vyšetrení vyšetrení v tejto oblasti (vrodený hemangióm, cievna aneurizma, predmety v mozgu po poranení, úraze, alebo zámernom poškodzovaní u psychiatrických pacientov, atď).

Snímky mozgu Zdroj foto: Shutterstock.com

Niektoré príznaky mozgových nádorov, anomálií a iných poškodení v mozgu

Príznaky prítomnosti rôznych nezhubných aj zhubných nádorov a iných patologických nálezov v mozgu sú často veľmi podobné, prekrývajú sa a súvisia s tlakom na tkanivo mozgu, alebo s jeho poškodením. Presná a včasná diagnostika nebýva jednoduchá a pomôžu často len špeciálne vyšetrenia. K bežným prejavom patria napr. bolesti hlavy, alebo v niektorej časti hlavy, zvláštne pocity v hlave, nespavosť či naopak ochabnutosť a únava, nesústredenosť, alebo prehnaná emočná či pracovná aktivita či extrémna výdrž bez spánku, nápadné zmeny v správaní a v povahe pacienta, zmena inteligenčných schopností, náhla či častejšia rozmrzelosť, hádavosť až agresivita, depresie, zvracanie, strata rovnováhy, náhle odpadávanie, epileptické záchvaty, poruchy vedomia, pocity tlaku, zvýšený, znížený či kolísavý krvný tlak, zmeny a poruchy reči, videnia, dočasná či trvalá strata videnia, dočasné parézy (ochrnutia) a plégie (trvalé ochrnutia) a iné neurologické problémy.

Mnohé z popísaných príznakov sú nešpecifické a samostatne sa vyskytujú aj u mnohých iných ochorení a nie len pri nádorovom postihnutí mozgu. Preto nie je dôvod hneď na najhoršie obavy ak vás dlhodobo bolieva hlava a pod., lebo je to aj pri mnohých bežných diagnózach, ale vyšetriť treba každú trvalú bolesť či iný dlhodobejší problém. Tak napr. mnohé z uvedených príznakov sa vyskytujú samostatne, alebo viaceré naraz aj pri menej závažných stavoch a ochoreniach, parazitózach a pod.

Napr. veľmi často pri dlhodobo nezriadenej životospráve, žúrovaní spojenom s alkoholom alebo drogami, dlhodobom ponocovaní, po alkoholovej opici, dlhodobej nespavosti a chronickej vyčerpanosti (aj z extrémne prehnaného športovania), po ťažkých skúškach, či pracovnom nasadení bez odpočinku, emocionálnych stresoch, týraní a psychických šokoch (postresové traumy) atď., ale aj po ťažkej chrípke, a iných podobných zápalových vírusových a bakteriálnych ochoreniach v oblasti hlavy (otolaryngologické diagnózy), niektorých parazitózach (cysty parazita v mozgu pôsobia ako nádor), toxikózach, pri hypertenzii a pod.

Anamnestické a klinické nálezy z vyšetrení

Okrem týchto menej špecifických príznakov súvisia nádorové diagnózy s množstvom ďalších konkrétnych anamnestických a klinických nálezov zo špeciálnych vyšetrení (RTG, CT, MR, USG, PET, GG), ktoré sú nutné, aby sa podozrenie na nádor pri správnej diferenciálnej diagnostike vylúčilo, alebo potvrdilo.

Preto v žiadnom prípade neprepadajte panike ak máte občas niektoré z popisovaných príznakov, lebo ich má v záťažových situáciách a pri ťažších ochoreniach takmer každý. Ale ani neprehliadajte jemnejšie varovné signály a vždy sa choďte poradiť ihneď k lekárovi, aby ste sa zbavili obáv a hneď riešili akútny stav. Včasná diagnóza, rovná sa ľahká liečba.

Typy mozgových nádorov

Môžu byť nezhubné (benigné) alebo zhubné (maligné). Podľa pôvodu môžu byť nádory dedičné, vrodené a nededičné (získané). Podľa lokalizácie v danom mzgovom laloku (čelovom, spánkovom, záhlavnom, temennom) ovplyvňujú nádory negatívne aj funkcie ktoré sú odtiaľ riadené. Podľa charakteru základných tkanív mozgu existujú nádory gliómoveho typu tzv. “gliómy” napr. (astrocytóm-glioblastóm, oligodendroglióm, ependymyóm) a negliomového typu (meningeom, meduloblastóm, lymfóm mozgu, hypofyzárne a epifizárne tumory, neurilemom) a časť nádorov mozgu je nejasného pôvodu. Stupeň závažnosti štádia nádoru označujeme ako tzv. „grade“ – stupeň I. až IV. podľa klasifikacie WHO.

Mozog Zdroj foto: Shutterstock.com

Prevencia a príčiny

Príčiny nádorov mozgu sú málo známe a tak vymenujeme kvôli prevencii aspoň rizikové ovplyvňujúce faktory pri ktoých sa vyskytujú častejšie. Je to napr. výskyt nádoru niekde inde v tele, ďalej fajčenie, lieky, genotoxické látky, toxíny, riziková výživa a cudzorodé látky, mozgové virózy, infekcie, invázie a parazitózy, melanom na hlave, poranenie, úder do hlavy, úraz - vytvorenie a zvrhnutie sa hematómu, ionizujúce žiarenie, starnutie, ale sú aj detské typy nádorov, dedičnosť a pod.

Liečba

Chirurgické zásahy do mozgu sú vždy mimoriadne náročné a citlivosť mozgu nie vždy dovolí odstrániť nádor celý. Preto sa často využíva aj cytostatická a radiačná terapia. No neustále sa zlepšujúce zobrazovacie techniky včasného odhalenia aj mozgových nádorov spolu so zdokonaľovaním chirurgických techník, cytostatickej a radiačnej liečby a doplnkovej liečby zaručujú, že percento vyliečených pacientov aj u tejto skupiny neustála stúpa.


Prečítajte si aj:

Ako zistiť či máme rakovinu?