ECHO

Čo je ECHO?

Echokardiografia je vyšetrenie srdca pomocou ultrazvuku. Poskytuje informácie o veľkosti a funkcii srdcových predsiení a komôr, o morfológii a funkcii srdcových chlopní, o stave svaloviny srdca, príp. aj veľkých ciev. Dopplerovská echokardiografia informuje o charaktere, rýchlosti a smere prúdenia krvi v srdci počas jednotlivých fáz srdcového cyklu.

Čo mám robiť pred vyšetrením?

Pred vyšetrením nie je potrebná žiadna príprava.

Ako prebieha vyšetrenie?

Pacient leží na chrbte. Lekár nanesie malú vrstvu gélu na sonografickú sondu a prechádza ňou po hrudníku v oblasti srdca. Na monitore sleduje obraz vášho srdca, príp. môže počúvať srdcové ozvy a prúdenie krvi.

Aké riziká má toto vyšetrenie?

Žiadne.

Kedy sa dozviem výsledok?

Hneď po vyšetrení.