Intravenózna vylučovacia urografia (IVU)

Čo je intravenózna vylučovacia urografia (IVU)?

IVU je rontgenove vyšetrenie s použitím kontrastnej látky. Detailne informuje o orgánoch močového systému (obličky, močovody, močový mechúr). Kontrastná látka sa podáva do žily. Toto vyšetrenie sa robí pri diagnostike obličkových kameňov, nádorov a pri obštrukciách močového systému.

Čo mám robiť pred vyšetrením?

Informujte lekára o prípadnej alergii na kontrastné látky použité pri predchádzajúci vyšetreniach, o možnom tehotenstve a o liekoch, ktoré užívate. Deň pred vyšetrení sa doporučuje piť veľa tekutín. Takto pripravíte svoje obličky na vylučovanie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Presnejšie inštrukcie Vám dá lekár.

Ako prebieha vyšetrenie?

Pacient leží na chrbte. Pred podaním kontrastnej látky sa urobí rtg snímok. Potom sa aplikuje kontrastná látka do žily na ruke. Pri štandartnom vyšetrení sa snímkuje o 7, 14 a ľ+ minút po podaní kontrastnej látky. Snímky ukážu prechod kontrastnej látky postupne cez obličky, močovody až do močového mechúra. Pri každom snímkovaní vás poprosia, aby ste zadržali dych. Posledný snímok sa robí po vyprázdnení močového mechúra na toalete.

Fyziologický nález:


Hodnotíme uloženie (ľavá oblička je uložená o niečo vyššie jako pravá), veľkosť (10 – 13 cm), kontúry obličiek, kalichovopanvičkový systém, šírku močovodov (nemajú byť širšie jako 7mm), močový mechúr.

Význam vyšetrenia:


 • Vizualizácia močového systému.
 • Diagnostika patologických zmien obličiek, močovodov a močového mechúra.
 • Diagnostika lokalizácie urolitiázy (močových kameňov).

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:


 • Hydronefróze.
 • Konkrementoch (kameňoch) v obličkách alebo močovodoch.
 • Polycystických obličkách.
 • Nádoroch.
 • Tuberkulóze obličiek.
 • Niektorých vrodených chybách obličiek.
 • Niektorých poruchách funkcie obličiek.

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Zlyhávanie obličiek.

Aké riziká má toto vyšetrenie?

 • Alergická reakcia na kontrastnú látku
 • Vystavenie sa rtg žiareniu

Čo bude po vyšetrení?

Doporučuje sa piť veľa tekutín, aby ste pomohli svojmu telu (obličkám) vylúčiť zvyšok kontrastnej látky.

Kedy sa dozviem výsledok?

Vyvolanie rtg snímku trvá asi 1 hodinu. Snímok popisuje rádiodiagnostik. Výsledky Vám oznámia do niekoľkých dní.