Biopsia obličiek

Čo je biopsia obličiek?

Biopsia obličiek je vyšetrenie, pri ktorom sa odoberá vzorka z tkaniva obličiek. Odobraté tkanivo sa potom vyšetruje pod mikroskopom. Biopsia obličiek je indikovaná pri poruchách obličkových funkcií a pri náleze krvi alebo bielkovín v moči nejasnej príčiny.

Čo mám robiť pred vyšetrením?

  • Informujte lekára o príp. alergii na anestetiká a o liekoch, ktoré užívate
  • Ak máte cukrovku a užívate inzulín, oznámte to lekárovi
  • Sestrička Vám odoberie krv na vyšetrenie
  • Toto vyšetrenie sa väčšinou robí počas hospitalizácie
  • Bližšie informácie Vám podá lekár

Ako prebieha vyšetrenie?

Ráno v deň vyšetrenia treba doniesť moč na vyšetrenie. Ak sa dokáže prítomnosť baktérií, vyšetrenie sa vykoná až po preliečení infekcie. Sestrička odmeria krvný tlak a zaistí intravenózny prístup.

Pacient leží na bruchu. Lekár najprv vyšetrí obličky ultrazvukom, poprosí Vás o hlboký nádych, výdych a zadržanie dychu. Pri tom sleduje, pri ktorom type dýchania sú obličky v najvýhodnejšej polohe pre odber vzorky.

Vzorka sa odoberá v lokálnom znecitlivení, pod stálou kontrolou ultrazvukom. Tkanivo sa odoberá špeciálnou ihlou.

Aké riziká má toto vyšetrenie?

  • Najväčším rizikom je krvácanie - väčšinou ide o malé krvácanie v oblasti obličky, u 1 až 3 z 1000 pacientov môže dôjsť k signifikantnému krvácaniu vyžadujúcemu chirurgický zásah.
  • Môže sa objaviť krv v moči
  • Infekcia
  • Miesto vpichu môže byť ešte 1- 2 dni bolestivé

Čo bude po vyšetrení?

Biopsia obličiek sa robí počas hospitalizácie, tzn. po zákroku zostáva pacient v nemocnici. Pacientovi sa vyšetrí moč (na prítomnosť krvi), USG obličky. Tri hodiny po biopsii treba zostať ležať.

Kedy sa dozviem výsledok?

Odobraté tkanivo sa vyšetruje mikroskopicky. Výsledok sa dozviete o 7 - 14 dní.