3D Ultrazvuk

3D ultrazvuk sa objavil už pred 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia. Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov je rekonštruovaný 3D obrázok.

Čo je to 3D ultrazvuk?

Trojrozmerný (3D) ultrazvuk sa objavil už pred 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia. Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov je rekonštruovaný 3D obrázok.

Fotografiu poskytlo GYN-FIV Centrum

Čo je to 4D ultrazvuk?

4D zobrazenie predstavuje najnovšiu technológiu, pri ktorej rýchlo snímané trojrozmerné obrázky umožňujú vyšetrenie plodu, alebo jeho orgánov plasticky, v reálnom čase. Až v poslednej dobe bolo možné vytvoriť toto zobrazenie pomocou moderných počítačových technológií. Tieto sa využívajú na spracovanie veľkých objemov dát, okrem iného aj na tzv. 4D zobrazenie. Špecifický spôsob zobrazenia pridáva k trojrozmernému ešte ďalšiu dimenziu, ktorou je čas.

Fotografiu poskytlo GYN-FIV Centrum

Aký je optimálny vek plodu (t. j. gestačný vek) na vyšetrenie 3D/4D ultrazvukom a aké sú ďalšie možnosti využitia tohto ultrazvuku?

Toto vyšetrenie je možné uskutočniť kedykoľvek, optimálne zobrazenie plodu je však medzi 18. – 26. týždňom tehotenstva.

Jednou z najúžasnejších možností ultrazvukového zobrazenia je plastické zobrazenie tváre plodu. Takmer dokonalý portrét tváre plodu, pri kvalitných akustických podmienkach, má veľký psychologický a emocionálny dopad na rodičov, pre ktorých je toto prvé stretnutie s ich bábätkom.

Fotografiu poskytlo GYN-FIV Centrum

Fotografiu poskytlo GYN-FIV Centrum

Medzi ďalšie využitia ultrazvuku patria napríklad

  • Vyšetrenie kostry
    Tento spôsob zobrazí aj detaily kostí, ktoré nie je možné zaznamenať pri klasickom ultrazvukovom zobrazení. Je metódou voľby pri vyšetrení konfigurácie švov lebky, tvaru tiel stavcov, anomálií rebier, podnebia a pod.
  • Vyšetrenie srdca
    Tento spôsob zobrazenia predstavuje unikátnu možnosť zobrazenia celého srdca a jeho činnosť v priebehu jedného srdcového cyklu. Pri tomto vyšetrení sa nahráva a uchováva celý pohybujúci sa objem, ktorý je neskôr možné znova prehliadnuť a študovať z rôznych uhlov pohľadu, analyzovať rôzne časti srdcového cyklu.

Aké sú výhody 4D ultrazvuku?

Pomocou 4D technológie je možné pozorovať anatómiu jednotlivých orgánov v reálnom čase. Je možné detailne študovať pohyby končatín plodu, mimiku tváre, srdcovú činnosť.

Aké sú obmedzenia 3D/4D ultrazvuku?

Je nevyhnutné zdôrazniť, že 3D technológia nenahradzuje klasické 2D zobrazenie, ale dopĺňa ho. V praxi sa stretávame s prípadmi (zlá poloha plodu, menšie množstvo plodovej vody, zlé akustické podmienky...), kedy nie je možné získať kvalitné zobrazenie ani pomocou tejto špičkovej technológie. Aká je dĺžka trvania vyšetrenia?

Dĺžka trvania vyšetrenia sa nelíši od bežného ultrazvukového vyšetrenia, nakoľko výkon prístroja umožňuje spracovanie všetkých dát v reálnom čase. Čas potrebný na vyšetrenie je oveľa viac ovplyvnený polohou plodu, či akustickými podmienkami zobrazenia.

Je vyšetrenie hradené zdravotnými poisťovňami?

Vyšetrenie je považované za nadštandartné a nie je hradené zdravotnými poisťovňami.