Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa

VšZP vznikla 1.1.1995 ako nástupnícka organizácia Národnej poisťovne Správy Fondu zdravotného poistenia v zmysle zákona NR SR č.273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení.

Údaje do článku poskytla poisťovňa.

Dátum vzniku zdravotnej poisťovne

VšZP vznikla 1.1.1995 ako nástupnícka organizácia Národnej poisťovne Správy Fondu zdravotného poistenia v zmysle zákona NR SR č.273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení. Dňa 1. 7. 2005 sa poisťovňa transformovala na akciovú spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Transformačný proces sa riadil zákonom č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. VšZP je akciová spoločnosť so 100 % podielom štátu na jej základnom imaní. Práva jediného akcionára, ktorým je vo VšZP Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR.

Počet rokov pôsobenia na slovenskom trhu zdravotného poistenia

14 - ty rok

Počet poistencov za rok 2008

2 926 336

Počet nových prihlášok poistencov k 01.10.2007

31 627 prihlášok

Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má poisťovňa uzatvorené zmluvy

10 849

Suma vybraného poistného v roku 2007

31 410 627 tis. Sk (vybrané poistné od ekonomicky aktívnych poistencov)

Objem fin. prostriedkov, ktoré vynaložila ZP v roku 2007 na zdravotnú starostlivosť na území SR

52 325 879 tis. Sk

Percento nákladov na správu v roku 2007

3,11%

Objem finančných prostriedkov vynaložených na reklamu a nábor nových poistencov v r. 2006-2007

V roku 2006 – cca 16 mil. Sk
V roku 2007 – cca 20 mil. Sk

Aktivity zdravotnej poisťovne v oblasti prevencie závažných ochorení

VšZP uhrádza všetky preventívne prehliadky, zoznam je na internetovej stránke (http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=70), v rámci hodnotenia poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe indikátorov kvality sleduje vykonávanie preventívnych prehliadok u lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a gynekológov.

Špecializované programy zdravotnej poisťovne pre rizikových a dlhodobo chorých pacientov

VšZP má v spolupráci so špičkovými zdravotníckymi centrami vypracované kvalitné programy zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pri závažných ochoreniach, ktoré si vyžadujú nielen dlhodobú starostlivosť, ale sú finančne veľmi náročné. Patria sem transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, pľúc, rohoviek, operácie srdca, zákroky vykonávané pomocou gama noža, liečba rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie, liečba onkologických pacientov, či liečba hemofilikov, deti s poruchami rastu, cystickou fibrózou a iné. Nové inovatívne medicínske postupy a nové inovatívne lieky sú spravidla prvýkrát používané pre poistencov VšZP . VšZP vzhľadom na takmer 3 milióny poistencov ako prvá vytvára administratívne postupy a spôsoby úhrad pre takéto nové medicínske postupy, o čom svedčí napr. komplexná diagnostika a liečba vírusových hepatitíd a niektoré nové inovatívne operačné a neoperačné medicínske postupy. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti VšZP so zabezpečovaním domácej oxygenoterapie a umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí VšZP vie pružne zabezpečiť kompletnú starostlivosť s týmto zameraním v domácom prostredí. VšZP spolupracuje s odbornými spoločnosťami a promptne rieši aktuálne problémy. VšZP aktívne spolupracuje pri tvorbe záväzných medicínskych doporučení v diagnostike a liečbe. V prípade potreby uhradí svojim poistencom aj liečbu v zahraničí.

Spôsob, akým zdravotná poisťovňa vyhodnocuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti

VšZP v zmysle zákona 581/2004 Z. Z. vyhodnocuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na základe indikátorov kvality a ako prvá zverejnila výsledky hodnotenia poskytovateľov na svojej internetovej stránke http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=230. Hodnotenie sa týka poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podľa platnej legislatívy boli výsledné hodnoty indikátorov počítané z viacerých zdrojov. Väčšinu údajov získala VšZP z informačného systému a časť údajov doručili poskytovatelia vo forme špeciálne vytvorených dávok. Samostatnou časťou bolo uskutočnenie prieskumu spokojnosti poistencov VšZP s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zverejnenie úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach by malo poistencom pomôcť pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Spôsob, akým zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť svojich poistencov

Anonymná písomná a elektronická anketa spokojnosti na pobočkách, telefonická anketa cez Call centrum. Spokojnosť poistencov s poskytnutou ústavnou zdravotnou starostlivosťou hodnotí na základe dotazníkového prieskumu poistencov, ktorí boli hospitalizovaní v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Služby zdravotnej starostlivosti pre poistencov nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti vyplývajúcej zo zákona

VšZP vytvorila z finančných prostriedkov kladného hospodárskeho výsledku za rok 2006 Fond zdravotnej starostlivosti (FZS), z ktorého uhrádzame príspevky na zdravotnú starostlivosť v rámci prevencie infekčných ochorení a diagnostiky gynekologických a onkologických ochorení (očkovania, vyšetrenia).

Od 1. augusta 2007 osobitne uhrádza svojim poistencom nad rámec verejného zdravotného poistenia preventívnu starostlivosť:

 • bezplatné vyšetrenie prítomnosti HPV infekcie v bunkách krčku maternice pri dodržaní zásad odporúčaní gynekologickej spoločnosti ako preventívne vyšetrenie vzniku rakoviny krčku maternice
 • bezplatné vyšetrenie skrytého krvácania v stolici u všeobecného lekára – zamerané na odhalenie skorého štádia rakoviny hrubého čreva a konečníka
 • bezplatné očkovanie proti chrípke všetkým poistencom, ktorí prejavia záujem o očkovanie
 • bezplatné očkovanie proti infekčným ochoreniam vyvolaným pneumokokom u detí od 2 do 15 rokov
 • 50 % príspevok na všetky dávky očkovacej vakcíny proti hepatitíde B

Ďalšie dôležité informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti

 • všeobecnú ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívnych prehliadok a lekárskej služby prvej pomoci
 • špecializovanú odbornú starostlivosť a všetky výkony v rámci SVLZ (spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky) vtrátane náročných vyšetrení pomocou computer tomografu (CT) a magnetickej rezonancie
 • lôžkovú starostlivosť – liečenie v nemocniciach, odborných liečebných ústavoch, hospicoch, domovoch ošetrovateľskej starostlivosti
 • dopravnú a leteckú záchrannú zdravotnú službu
 • kúpeľnú liečbu pre deti a dospelých
 • špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia
 • lieky a zdravotnícke pomôcky
 • finančne náročnú zdravotnú starostlivosť (transplantácie, liečba popálenín, kardiostimulátory, umelé náhrady kĺbov, atď.)

Informácie a výhody pre poistencov

VšZP ponúka svojim poistencom zľavy pri rekreačných a rekondičných pobytoch, v kúpeľoch, v ubytovacích a športových zariadeniach, zľavy v predajniach športových potrieb, optikách, zľavy na kúpaliskách a športových centrách, zľavy na nákup vitamínov v lekárňach, a ako aj iných zdravotných pomôcok (masážne prístroje, tlakomery a pod.) cez internet, ergonomické stoličky. Viac na (http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=94

Druhy elektronických služieb pre poistencov

VšZP má tzv. internetovú poradňu - infolinka@vszp.sk prostredníctvom ktorej odpovedám poistencom na konkrétne otázky z oblasti zdravotného poistenia a poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
VšZP ponúka svojim poistencom služby internetového portálu - e- podateľňu:

 • pre registrovaných klientov:
 • pre poistencov – osobný účet poistenca, žiadosť o EHIC, prezeranie aktuálnych informácií o zdravotnom poistení, využívanie osobnej schránky správ, ktorá umožňuje pohodlnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s VšZP
 • pre platiteľov – elektronické zasielanie výkazov preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, oznámení platiteľa o poistencoch a ročné zúčtovanie poistného, overovanie poistného vzťahu zamestnancov , prezeranie aktuálnych informácií o zdravotnom poistení, využívanie osobnej schránky správ, ktorá umožňuje pohodlnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s VšZP
 • pre všetkých, aj neregistrovaných klientov: overenie poistného vzťahu, overenie karty EHIC, vyhľadanie zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vyhľadanie lieku, zdravotnej alebo optickej pomôcky.

Ako sa stať poistencom?

Poistenec sa môže prihlásiť priamo v pobočke VšZP alebo prostredníctvom internetu. Tlačivo Prihláška/odhláška poistenca je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a zaslať do VšZP.

Klient vyplní tlačivo v jednom vyhotovení, podpíše ho a doručí (zašle poštou) na ktorúkoľvek pobočku/expozitúru VšZP.

Podrobnejšie informácie poistenci získajú na všetkých pobočkách VšZP a na internetovej stránke.

Poistenci môžu tiež kontaktovať Call centrum, telefónne číslo je 0850 003 003, kde sa vyplní žiadosť za poistenca a následne sa mu pošle na podpis.

Informácie a výhody pre poskytovateľov

VšZP má korektné vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. O zmluvách vopred rokuje so zástupcami asociácií a stavovských organizácií a snaží sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zabezpečiť čo najlepšie podmienky. VšZP pravidelne a včas uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vykázanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú ich poistencom.

Druhy elektronických služieb pre poskytovateľov

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu využívať služby Call centra a internetovej poradne. Na internetovej stránke sú zverejnené podrobné informácie pre poskytovateľov (podmienky poskytovania a schvaľovania zdravotnej starostlivosti, tlačivá a kontakty, na koho sa v prípade potreby obrátiť). V procese prípravy sú elektronické služby pre poskytovateľov prostredníctvom e- podateľne, ako je podávanie výkazov o poskytovanej zdravotnej starostlivosti, schvaľovanie rozličných typov zdravotnej starostlivosti, využívanie osobnej schránky správ atď.

Ako uzavrieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou?

Informácie o uzatváraní zmlúv sú zverejnené na internetovej stránke (http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=210 – žiadosť o uzatváranie zmluvy, http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=278 – kritéria na uzatváranie zmlúv. Zmluvu je možné uzatvoriť osobne v pobočke VšZP, kde má sídlo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie dôležité informácie

VšZP hospodári s verejnými zdrojmi zodpovedne a efektívne. Aj naďalej ostáva VšZP garanciou fungovania systému zdravotného poistenia v SR. VšZP je zdravotnou poisťovňou s vysokým počtom poistencov a je schopná uniesť riziká spojené s financovaním nákladnej liečby závažných ochorení.

Aké poskytujete výhody pre svojich poistencov?

VšZP poskytuje rôzne poradenské služby pre svojich poistencov – prostredníctvom e-mailovej poradne, Call centra (telefónne číslo 0850 003 003), osobné poradenstvo. Na internetovej stránke, ktorá je pravidelne aktualizovaná uverejňuje informácie, ktoré sú pre poistencov dôležité, upozorňuje na povinnosti vyplývajúce poistencom zo zákona. Poisťovňa vydáva pre poistencov časopis Partnerstvo, rôzne informačné brožúry a letáky. VšZP sa snaží prostredníctvom preventívnych programov podnietiť záujem u svojich klientov o zdravie a zdravý životný štýl. Preto zabezpečila svojim poistencom zľavy pri pobytoch v kúpeľoch, na horách, športoviskách či pri cestách do zahraničia, v optikách. Na uplatnenie týchto zliav stačí predložiť preukaz poistenca.

V čom ste lepší ako iné zdravotné poisťovne?

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) je najväčšou zdravotnou poisťovňou v SR, v súčasnosti má 2,967 mil. poistencov, čo predstavuje takmer 56 % z celkového počtu obyvateľov. Prioritným záujmom poisťovne je zabezpečiť poistencom prístup ku kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Ako najväčšia zdravotná poisťovňa má k dispozícií najväčší objem finančných prostriedkov a vždy si zakladá na tom, že sa dokáže postarať aj o vážne chorých pacientov.

VšZP má v spolupráci so špičkovými zdravotníckymi centrami vypracované kvalitné programy zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pri závažných ochoreniach, ktoré si vyžadujú nielen dlhodobú starostlivosť, ale sú finančne veľmi náročné. Patria sem transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, pľúc, rohoviek, operácie srdca, zákroky vykonávané pomocou gama noža, liečba rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie, liečba onkologických pacientov, či liečba hemofilikov, deti s poruchami rastu, cystickou fibrózou a i.
Nové inovatívne medicínske postupy a nové inovatívne lieky sú spravidla prvýkrát používané pre poistencov VšZP . VšZP vzhľadom na takmer 3 milióny poistencov ako prvá vytvára administratívne postupy a spôsoby úhrad pre takéto nové medicínske postupy, o čom svedčí napr. komplexná diagnostika a liečba vírusových hepatitíd a niektoré nové inovatívne operačné a neoperačné medicínske postupy.
Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti VšZP so zabezpečovaním domácej oxygenoterapie a umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí VšZP vie pružne zabezpečiť kompletnú starostlivosť s týmto zameraním v domácom prostredí.

VšZP má veľmi dobrú a efektívnu spoluprácu s odbornými spoločnosťami a promptne rieši všetky aktuálne problémy. VšZP aktívne spolupracuje pri tvorbe záväzných medicínskych doporučení v diagnostike a liečbe.
V prípade potreby uhradí poistencom aj liečbu v zahraničí.

VšZP má uzatvorené zmluvy takmer so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, takže zdravotná starostlivosť je dostupná každému poistencovi rovnomerne na celom území SR. VšZP má v súčasnosti uzatvorených 10 849 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (PZS).

VšZP má rozsiahlu sieť svojich pracovísk – 35 pobočiek a 48 expozitúr.

VšZP v zmysle platnej legislatívy uverejňuje na svojej webovej stránke www.vszp.sk výsledky hodnotenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe jednotlivých indikátorov kvality. Zverejnenie úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach by malo poistencom pomôcť pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
VšZP je partnerom renomovaných odborných združení a uznávaným členom Asociácie medzinárodných neziskových zdravotných a nemocenských poisťovní (Association Internationale de la Mutualité). V tomto roku získala certifikát, ktorý potvrdzuje, že má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, zodpovedajúci požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001.


ADRESA:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
generálne riaditeľstvo
Mamateyova 17
P.O.BOX 41
850 05 Bratislava 55

Web:

www.vszp.sk

Kontakt:

Call centrum: 0850 003 003 (zo zahraničia +421220817003)
Tel.: 02/6727 7111
E-mail: infolinka@vszp.sk

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať