Spirometria

Spirometria meria objem vzduchu vydýchnutého s maximálnym úsilím za 1 sekundu. Spirometria môže poskytnú? niekoľko ukazovateľov funkcie pľúc. Dva základné ukazovatele sú objem úsilného výdychu za 1 sekundu (FEV) a vitálna kapacita pľúc (FVC), ktorá predstavuje celkové množstvo vzduchu, ktorý vie pacient úsilne vydýchnuľ.

  • FEV: FEV1 sa hodnotí v porovnaní so štandardnými "tabuľkovými" hodnotami. FEV1, ktorý je
  • FVC: FVC predstavuje celkový objem vzduchu, ktorý vie pacient vydýchnuť. U zdravých osôb je asi 70 až 80% VC (vitálna kapacita) vydýchnutých počas prvej sekundy (približne 0,70 alebo 0,80).

Pri miernej CHOCHP ostáva FVC v normálnom rozmedzí a hodnota FEV1 je redukovaná. So zhoršením ochorenia sú FEV1 i FVC nižšie ako normálne.

Spirogram pri norme, miernej, stredne závažnej a ťažkej obštrukcii dýchacích ciest

U pacientov s CHOCHP sa rýchlosť poklesu všeobecne zvyšuje vplyvom fajčenia cigariet. Fajčiari, ktorí prestanú fajčiť, môžu spomaliť pokles FEV1 až na normálnu úroveň, ale už prítomná strata funkcie pľúc sa nikdy neobnoví.