Slovenský Gong

Časopis pre nepočujúcich a nedoslýchavých občanov SR.

Časopis pre nepočujúcich a nedoslýchavých občanov SR.


Kontakt

Garant: Slovenský zväz sluchovo postihnutých

Šéfredaktor: Katarína Brázdovičová

E-mail: gong@sysp.sk