Porucha reči (afázia)

Afázia je porucha reči, strata schopnosti používať alebo pochopiť (a rýchlo) slová. Môže postihovať akéhokoľvek jedinca bez rozdielu veku alebo pohlavia.

Afázia je porucha reči, strata schopnosti používať alebo pochopiť (a rýchlo) slová. Môže postihovať akéhokoľvek jedinca bez rozdielu veku alebo pohlavia.

  • Afázia je často výsledkom poškodenia tej časti mozgu, kde je uložené centrum reči. Príčinou môže byť cievna mozgová príhoda alebo úraz.
  • Rozlišujeme niekoľko typov afázie:
  • Brockova afázia (neplynulá afázia) vzniká poškodením oblasti frontálneho (čelového) laloka, nazývanej ako Brockova oblasť. Jednotlivci sú schopní porozumieť reči, ale nie sú schopní rozprávať.
  • V mozgu sa nachádza aj iná dôležitá oblasť nazývaná Wernickeho oblasť, ktorá je spojená s Brockovou oblasťou pomocou zväzku vlákien. Keď sa tieto zväzky poškodia, vzniká afázia, pri ktorej pacient rozumie reči, dokáže rozprávať, ale jeho reč nedáva zmysel.
  • Pacienti s poškodením Wernickeho oblasti (Wernickeho afázia alebo plynulá afázia) rozprávajú plynulo, ale nerozumejú reči druhých ľudí.
  • Prechodná afázia je spôsobená prechodnou zmenou v mozgu, ktorá vedie k poruche dorozumievania.
  • Globálna afazia je permanentná a má za následok trvalé a ťažké poškodenie v dorozumievaní.

Liečba poruchy reči

  • Odstránenie vyvolávajúcej príčiny.
  • Logopédia.

Textová Inzercia

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.