Hemokultúra (hemokultivácia, krvná kultúra, krvná kultivácia)

Týmto vyšetrením zisťujeme prítomnosť mikroorganizmov (najmä baktérií) v krvi. Vyšetrujeme zo žilovej krvi.

Fyziologické hodnoty:

U zdravého človeka nenájdeme v krvi žiadne mikroorganizmy.

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika septikémie (prítomnosti mikroorganizmov v krvi).
 • Určenie príčiny septikémie.
 • Vyšetrenie citlivosti patogénu na antibiotiká.

Výsledky môžu byť pozitívne pri:

 • Septikémii.
 • Bakteriálnej endokarditíde.
 • Týfuse.
 • Syndróme toxického šoku.
 • Osteomyelitíde.
 • Bakteriálnom zápale pľúc.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Hemolýza.
 • Liečba antibiotikami.
 • Kontaminácia krvnej vzorky.