Angiografia (artériografia)

 • Angiografia je rtg vyšetrenie s kontrastnou látkou, pri ktorom zobrazujeme cievne riečište vo vyšetrovanej oblasti (pri artériografii tepny).
 • Vyšetrenie odhalí ochorenia ciev, nádory alebo efektívnosť liečby cievnych ochorení.

Patologické zmeny nájdeme pri:

 • Ochoreniach periférnych ciev.
 • Spazme alebo oklúzii tepien.
 • Nádoroch.
 • Aneuryzmách, pseudoaneuryzmách.
 • Arteriovenóznych malformáciách.
 • Thromboangitis obliterans.
 • Raynaudovej chorobe alebo fenoméne.
 • Kolagenózach s postihnutím ciev.
 • Poškodení ciev traumou.