Acidobázická rovnováha

Ide o dynamickú rovnováhu medzi kyslými a zásaditými látkami v organizme, medzi ich tvorbou a vylučovaním. Aj menšie výkyvy tejto hodnoty majú pre organizmus závažné následky.

acidobázická rovnováha

Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako prebieha vyšetrenie?

Krvné plyny stanovujeme z arteriálnej, prípadne arterializovanej krvi. Krv odoberá lekár z artérie radialis na predlaktí. Pri odbere tzv. arterializovanej krvi sa krv odoberá z bruška prsta alebo z ušnice.


Prečítajte si tiež:

Krvný rozbor - čo znamenajú jednotlivé hodnoty?

Fyziologické hodnoty:

 • pH: 7.35 – 7.45

 • pCO 2 : 35 - 45 mm Hg, 4,67 – 6,0 kPa

 • bikarbonáty:

 • artéria 21 – 28 mmol/l

 • véna 22 – 29 mmol/l

 • pO 2 :

 • dospelí: 80 – 100 mmHg, 10 – 13,3 kPa

 • novorodenci: 60 – 70 mmHg

 • saturácia O 2 :

 • dospelí: > 95%

 • novorodenci: 40 – 90%

 • base excess: dospelí (-3) – (+3)

Význam vyšetrenia:

Diagnostikujú sa chronické ochorenia pľúc, poruchy acidobázickej rovnováhy, pľúcna embólia, poruchy spánku, ochorenia centrálneho nervového systému a srdcovocievneho systému, otravy, niektoré hematologické (krvné) choroby. Ďalej je tiež možné sledovať pacientov s poruchami ventilácie a chronickými ochoreniami dýchacích ciest.

Patologické hodnoty môžeme nájsť pri:

 • hypoxia

 • respiračná acidóza (zníženie hodnoty pH, vyššie hodnoty pCO 2)

 • porucha na úrovni dýchacieho centra v mozgu – príčinou môžu byť opiáty, anestetiká, sedatíva, hypoventilácia

 • poruchy na úrovni dýchacích svalov alebo hrudnej steny – napr. myastenia gravis, kyfoskolióza, laterálna amyotrofická skleróza

 • porucha na úrovni výmeny dýchacích plynov – chronické ochorenie pľúc, asfyxia, akútny edém pľúc.

 • respiračná alkalóza (zvýšené pH, znížené hodnoty pCO 2)

 • hyperventilácia – príčinou môže byť atelektáza, anémia, úzkosť, hystéria, horúčka, sepsa

 • poruchy na úrovni dýchacieho centra v mozgu – subarachnoidálne krvácanie, otrava sulfonamidmi

 • hyperventilácia spôsobená mechanickou ventiláciou (umelé dýchanie)

 • metabolická acidóza (znížené pH, nízke hodnoty HCO 3)

 • diabetická ketoacidóza

 • laktátová acidóza

 • nadmerný príjem kyselín – salicyláty, methanol, formaldehyd, etylénglykol

 • straty bikarbonátov – hnačka, fistuly

 • ochorenia obličiek

 • metabolická alkalóza (zvýšené pH, zvýšené hodnoty HCO 3)

 • strata kyselín – vracanie, odsávanie žlúdočného obsahu, diuretiká, hypokaliémia, nonparatyreoidálna hyperkalcémia, zvýšená produkcia mineralokortikoidov

Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:

 • hemolýza odobratej vzorky krvi

 • nízka hladina hemoglobínu v krvi

 • vzduchová bublina v injekčnej striekačke


Prečítajte si aj tento článok:

Krvný rozbor - čo znamenajú jednotlivé hodnoty?