Články označené značkou 'Kyslik'

12 zaujímavých fyziologických rozdielov medzi deťmi a dospelými

Bc. Martin Drha, tréner atletiky a gymnastiky

Acidobázická rovnováha

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Nedostatok železa v našej výžive

prevzatý článok

Pľúcna artériová hypertenzia - PAH

MUDr. Milan Luknár, internista, kardiológ

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Dýchacia sústava

MUDr. Martina Harvanová, všeobecný lekár

Svetový deň životného prostredia

prevzatý článok

Oxygenoterapia - Oxymat

Redakcia ZDRAVIE.sk

Artériovenózne malformácie

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Anémia

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár