Aspartát-aminotransferáza (AST)

Ako prebieha vyšetrenie?

Aspartát-aminotransferázu (AST) stanovujeme zo séra. Sestrička odoberie do skúmavky žilovú krv, najčastejšie z lakťovej žily.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí:

 • ženy 0,52 μkat/l
 • muži 0,68 μkat/l

13 – 17 roční:

 • ženy 0,42 μkat/l
 • muži 0,48 μkat/l

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika a sledovanie priebehu ochorení pečene – zápal, nekróza, úraz, toxické poškodenie.
 • Sledovanie pečeňových funkcií u pacientov, ktorí užívajú hepatotoxické lieky.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Hepatitíde.
 • Cirhóze pečene.
 • Nádoroch pečene.
 • Obštrukčnej žltačke(napr. žlčové kamene).
 • Hemolýze.