Alanín-aminotransferáza (ALT)

Ako prebieha vyšetrenie?

Alanín-aminotransferázu stanovujeme zo žilovej krvi. Sestrička odoberie do skúmavky krv, najčastejšie z lakťovej žily.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí:

  • ženy
  • muži

13 – 17 roční:

  • ženy
  • muži

Význam vyšetrenia:

Zvýšené hodnoty enzýmov – transamináz nachádzame pri ochoreniach pečene.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

  • Akútnej hepatitíde.
  • Cirhóze pečene.
  • Obštrukčnej žltačke (napr. pri žlčových kameňoch).
  • Nádoroch pečene.
  • Hemolýze.