Amyláza

Ako prebieha vyšetrenie?

Amyláza je enzým tvorený pankreasom a slinnými žľazami. Amylázu stanovujeme v sére (sestrička odoberie do skúmavky žilovú krv, najčastejšie z lakťovej žily) a v moči.

Fyziologické hodnoty:

  • Sérum - Dospelí: 0,50 m kat/l
  • Mo - Dospelí:

Význam vyšetrenia:

  • Diferenciálna diagnostika bolestí brucha, najmäpri podozrení na pankreatitídu.
  • Diagnostika ochorení pankreasu.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

  • Akútnej pankreatitíde.
  • Patologických zmenách pankreasu – napr. absces, nádor, trauma.
  • Obštrukcii pankreatického vývodu.
  • zápal slinných žliaz

Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:

  • V krvi – užitie drog, alkoholu, mastné jedlo.
  • V moči - požitie alkoholu, kontaminácia vzorky moča menštruačnou krvou.