Vyšetrenie kostnej drene

Ako prebieha vyšetrenie?


V lokálnej anestéze sa zavedie do dreňovej dutiny ihla na to určená. Tekutina a bunky kostnej drene sa aspirujú do sklenenej striekačky.

Fyziologické hodnoty:

Za fyziologický považujeme nález buniek, ktoré sú bežne prítomné v kostnej dreni (prekurzory krviniek) a ich fyziologický počet.

Význam vyšetrenia:


 • Sledovanie krvotvorby.
 • Diagnostika nádorových ochorení – primárnych procesov alebo metastáz.
 • Sledovanie progresie niektorých krvných chorôb alebo sledovanie odpovede kostnej drene na chemoterapiu.

Patologické zmeny nájdeme pri:


 • Anémii z nedostatku železa, sideroblastická, megaloblastická, aplastická).
 • Leukémii.
 • Mnohopočetnom myelóme.
 • Hodgkinovej chorobe.
 • Lymfóme.
 • Metastázach do kostí.
 • Makroglobulinémii.
 • Agammaglobulinémii.
 • Myelofibróze.
 • Ochoreniach spojivového tkaniva.
 • Infekciách.