Biopsia prsníka

 • Biopsia je vyšetrenie, pri ktorom odoberáme tkanivo na histologické vyšetrenie.
 • Najčastejšie sa indikuje pri podozrení na benigný alebo maligný nádor.

Význam vyšetrenia:


 • Diagnostika príčiny lézie.
 • Rozlíšenie maligného a benigného tkaniva.
 • Patologické zmeny nájdeme pri:
 • Fibroadenóme.
 • Karcinóme (maligný nádor).
 • Duktálnom papilóme änádor vychádzajúci z mliekovodov).
 • Mastitíde (zápale prsnej žľazy).
 • Lipóme (benigný nádor z tukového tkaniva).
 • Kalcifikáciách.

Faktory skresľujúce výsledok:


 • Neadekvátna vzorka tkaniva.