C-reaktívny proteín (CRP)

C-reaktívny proteín stanovujeme v sére. Je zápalovým parametrom, tzn. jeho hodnoty vyššie ako 10 mg/l hovoria o prítomnosti dlhšie prebiehajúceho zápalu v organizme.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí: 0,07 – 8,2 mg/l

Význam vyšetrenia:

 • Nešpecifický indikátor infekcie a zápalu.
 • Sledovanie efektívnosti liečby antibiotikami alebo protizápalovými liekmi.
 • Pomáha pri diagnostike reumatoidnej artritíde a reumatickej horúčke.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:

 • Reumatoidnej artritíde.
 • Reumatickej horúčke.
 • Systémovom lupus erythematosus.
 • Bakteriálnej sepse.
 • Tuberkulóze.
 • Pneumokokovej pneumónii (zápale pľúc vyvolanom pneumokokmi).
 • Crohnovej chorobe.
 • Infarkte myokardu.

Faktory skresľujúce výsledok:

 • Užívanie hormonálnej antikoncepcie.
 • Vnútromaternicové teliesko.
 • Hemolýza (rozpad červených krviniek).