CA 125 (cancer antigen 125)

CA 125 stanovujeme v sére alebo telesných tekutinách.

Fyziologické hodnoty:

Význam vyšetrenia:

  • Sledovanie progresie nádorového ochorenia u pacientov po operácii nádorov.
  • Diagnostika maligných ochorení v organizme.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

  • Nádoroch vaječníka.
  • Adenokarcinómoch (maligných nádoroch krčka maternice, endometria, vajíčkovodov, hrubého čreva, pankreasu, prsníka).

Faktory skresľujúce výsledky:

  • Predchádzajúce rádioizotopové vyšetrenie.
  • Nesprávne urobené vyšetrenie.