CA 19-9 (carbohydrate antigen 19-9)

CA 19-9 stanovujeme v krvnom sére.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí:

Význam vyšetrenia:

  • Sledovanie progresie ochorenia, efektívnosti liečby.
  • Predpovedať recidívu (návrat) nádorov žalúdka, pečene, pankreasu, hrubého čreva.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:

  • Pri benigných nádoroch budú hodnoty nižšie ako 100 U/ml.
  • Pri maligných nádoroch budú hodnoty vyššie ako 100 U/ml.
  • Nádoroch pankreasu, pečene, žlčových ciest, hrubého čreva.
  • Akútnej pankreatitíde.
  • Zápalových ochoreniach tenkého čreva.
  • Ochoreniach pečene a žlčových ciest.