Vyšetrenie na syfilis (vyšetrenie v tmavom poli)

Ako prebieha vyšetrenie?


Lekár aspiruje sterilnou pipetou bunky a exudát zo spodiny tvrdého vredu. Materiál sa dá odobrať aj priamo na podložné sklíčko tak, že sa sterilné podložné sklíčko pritlačí na léziu.

Fyziologické hodnoty:


Negatívny nález.

Význam vyšetrenia:


  • Identifikácia spirochét Treponema pallidum, ktoré vyvolávajú syfilis.
  • Vyšetrenie umožňuje včasnú diagnostiku syfilisu, výsledok dostaneme skôr ako výsledky krvných testov.
  • Pozitívny výsledok vyšetrenia svedčí pre syfilis.

Faktory skresľujúce výsledky:


  • Kontaminácia vyšetrovaného materiálu Treponemou pallidum.
  • Antibiotická liečba.
  • Vysušenie odobratého materiálu.
  • Lokálna liečba lézie.