EEG (elektroencefalografia)

Fyziologické hodnoty:

Pri vyšetrení sa zaznamenáva spontánna aktivita mozgu, ktorá vzniká z kortikálnych pyramídových buniek na povrchu mozgu.

Ako prebieha vyšetrenie?

Na hlavu sa naloží 21snímacích elektród, ktoré sú spojené s registračným prístrojom.

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika epilepsie.
 • Upresnenie typu epilepsie.
 • Diagnostika metabolickej encefalopatie.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:

 • Epilepsii.
 • Ischémii mozgu.
 • Intrakraniálnom krvácaní.
 • Mozgovej smrti.
 • Nádoroch mozgu.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Kofein.
 • Hýbanie rukami, telom alebo jazykom počas vyšetrenia.
 • Intoxikácia drogami . heroín, kokaín, marihuana, LSD).
 • Hypoglykémia (znížená hladina glukózy v krvi).
 • Niektoré lieky – narkotiká, sedatíva, antikonvulzíva, trankvilizéry, a iné.
 • Niektoré kozmetické prípravky na vlasy.