Amoniak

 • Amoniak stanovujeme v krvi. Krv sa odoberá do chelátu, amoniak sa stanovuje čo najskôr po odbere.

Fyziologické hodnoty:

 • Dospelí: 6 – 45 mol/l

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika alebo sledovanie pacientov s niektorými ochoreniami pečene, hepatoencefalopatiou (poškodenie mozgu na základe ochorenia pečenene).
 • Sledovanie pacientov s poruchou portálnej cirkulácie.

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:

 • Zlyhávaní pečene.
 • Cirhóze pečene.
 • Hepatoencefalopatii.
 • Portálnej hypertenzii.
 • Aminoacidúrii.
 • Reyeovom syndróme.

Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:

 • Fajčenie tabaku.
 • Vysoký príjem bielkovín.
 • Krvácanie v tráviacom trakte.
 • Nadmerý príjem potravy.