FSH (folikuly stimulujúci hormón)

FSH (folikuly stimulujúci hormón sa vyšetruje zo séra alebo moča.

Fyziologické hodnoty:

 • Sérum:

 • dospelí muži

 • ženy vo folikulárnej fázy menštruačného cyklu 2 – 12 IU/l

 • v strede menštruačného cyklu 10 – 20 IU/l

 • počas luteálnej fzy menštruačného cyklu 2 – 10 IU/l

 • v postmenopauzálnom období > 20 IU/l

 • Moč:

 • dospelí muži 4 – 18 U/24 hod.

 • ženy vo folikulárnej fázy menštruačného cyklu 3 – 12 U/24 hod.

 • v strede menštruačného cyklu 8 – 60 U/24 hod.

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika poruchy funkcie gonád.
 • Diagnostika neplodnosti u žien a dysfunkcie semenníkov u mužov.
 • FSH v moči vyšetujeme najmä u detí s predčasným nástupom puberty a na určenie času ovulácie, keď plánujeme fertilizáciu in vitro (umelé oplodnenie).

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Poruchách funkcie semenníkov.
 • Zápale semenníkov.
 • Po kastrácii.
 • Predčasnej puberte.
 • Nevyvinutí vaječníkov.
 • Menopauze.
 • Patologických zmenách centrálneho nervového systému.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Polycystickej chorobe vaječníkov.
 • Poruchách funkcie (hypofunkcii) hypotalamu alebo adenohypofýzy.
 • Anorexia nervosa.
 • Kongenitálnej adrenálnej hyperplázii.
 • Nádoroch nadobličky.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Hemolýza (rozpad červených krviniek).
 • Predchádzajúce izotopové vyšetrenie.
 • Nesprávny odber moču alebo krvi.