Alkalická fosfatáza (ALP)

Ako prebieha vyšetrenie?

 • Alkalickú fosfatázu (ALP) stanovujeme v krvi. Krv odoberá sestrička najčastejšie z lakťovej žily. Ide o nešpecifický marker ochorení pečene, kostí alebo hyperparatyreózy.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí:

 • ženy 0,74 – 2,1 kat/l
 • muži 0,9 – 2,29 kat/l

Zvýšené hodnoty nájdeme pri:

 • Nádoroch (pečene, kostí, pankreasu, ).
 • Pagetovej chorobe.
 • Obštrukcii žlčových ciest.
 • Ochoreniach pečene ako napr. zápal infekčného pôvodu, sarkoidóza.
 • Hyperparatyreoidizme.
 • Hypertyreóze.
 • Akromegálii.

Znížené hodnoty nájdeme pri:

 • Podvýžive.
 • Hypotyreóze.
 • Hypofosfatémii (znížená hladina fosforu v krvi).

Faktory skresľujúce výsledky vyšetrenia:

 • Tehotenstvo.
 • Zlomenina.
 • Mastné jedlo zjedené 2 až 4 hodiny pred odberom krvi.