Fibrinogén (koagulačný faktor I)

Fibrinogén (koagulačný faktor I) vyšetrujeme z plazmy.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí: 1,5 – 3,5 g/l alebo 4,0 – 10,0 μmol/l

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika porúch zrážania krvi, afibrinogenémie, DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulopatia), fibrynolýzy, a i.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Sepse.
 • Maligných nádoroch.
 • Zápale.
 • Úraze.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Vrodenej afibrinogenémii.
 • Hypofibrinogenémii.
 • Niektorých ochoreniach pečene.
 • DIC.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Liečba heparínom.
 • Tehotenstvo (3. trimester).
 • Predchádzajúci chirurgický výkon.
 • Hemolýza.
 • Nesprávny postup pri odbere krvi, zrazenie odobratej vzorky.