Glukagón

Glukagón je hormón, ktorý sa tvorí v alfa bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Zasahuje do metabolizmu cukrov, kde pôsobí opačne jako inzulín. Glukagón vyšetrujeme z plazmy.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí: 25 – 250 ng/l

Význam vyšetrenia:

Hodnotenie predpokladaných nádorov pankreasu, chronickej pankreatitídy (zápalu pankreasu), familiárnej hyperglukagonémie (zvýšená hladina glukagónu v krvi, dedičné ochorenie).

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Akútnej pankreatitíde.
 • Diabetickej ketoacidóze (metabolická porucha, môže vzniknúť u pacientov s cukrovkou).
 • Glukagonóme (nádor produkujúci glukagón).
 • Hypoglykémii (znížená hladina glukózy v krvi).
 • Parasympatickej stimulácii.
 • Feochromocytóme (nádor nadobličky).
 • Zlyhávaní obličiek.
 • Strese.
 • Stimulácii sympatika.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Chronickej pankreatitíde.
 • Hyperglykémii (zvýšená hladina glukózy v krvi).
  Inzulinóme (nádor, ktorý produkuje inzulín).

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Stres.
 • Dlhodobé hladovanie.
 • Rádioizotopové vyšetrenie do 2 dní pred stanovovaním glukagónu.
 • Niektoré lieky – napr. katecholamíny, glukokortikoidy, inzulín.