Glykovaný hemoglobín (HbA1C)

Glykovaný hemoglobín (HbA1C) vyšetrujeme z krvi. Ide o vyšetrenie, ktorým hodnotíme glykémiu (hladinu glukózy v krvi) u pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou).

Fyziologické hodnoty:

 • Závisia od laboratória a metódy, ktorou sa HbA1C stanovuje.
 • U zdravých ľudí:
 • 4 – 6% HbA1C
 • 5 – 8% celkový glykovaný hemoglobín.

Význam vyšetrenia:

 • Sledovanie pacientov s diabetes mellitus.
 • Vyšetrenie sa na rozdiel od gykémie (množstva glukózy v krvi) nedá ovplyvniť diétou pár dní pred vyšetrením. Odzrkadľuje dlhodobý stav.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Hyperglykémii (zvýšenej hladine glukózy v krvi).
 • Dekompenzovanom diabetes mellitus.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Anémia.
 • Chronické zlyhávanie obličiek.
 • Zrazenie odobratej vzorky krvi.
 • Hemodialýza.
 • Krvácanie.
 • Hemolytická choroba,/li>
 • Flebotómia (chirurgické otvorenie žily).
 • Talasémia (forma anémie).