Kultivácia (materiálu odobratého pri gynekologickom vyšetrení)

Gynekológ urobí výter z pošvy. Vzorku odošle do laboratória na mikrobiologické vyšetrenie a kultiváciu. U muža sa odoberá na vyšetrenie výtok z penisu. Fyziologický nález je nález negatívny, tzn. prítomná je len normálna flóra.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Gynekológ urobí výter z pošvy. Vzorku odošle do laboratória na mikrobiologické vyšetrenie a kultiváciu. U muža sa odoberá na vyšetrenie výtok z penisu. Fyziologický nález je nález negatívny, tzn. prítomná je len normálna flóra.

Význam vyšetrenia:

Identifikácia patogénov, ktoré sú príčinou výtoku alebo zápalu pošvy u ženy, príp. močovej rúry u muža.

Pozitívny výsledok môžeme nájsť pri:

 • Kvapavke.
 • Nešpecifickom zápale pošvy.
 • Genitálnom herpese.
 • Trichomonas vaginalis.
 • Chlamýdii.
 • Giardiáze.
 • Syndróme toxického šoku.
 • Mäkkom vrede.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Močenie tesne pred vyšetrením.
 • Výplach pošvy pred vyšetrením.
 • Nesprávna technika odberu materiálu.
 • Antibiotická liečba v čase odberu.
 • Kontaminácia odobratej vzorky.