Stanovenie glukózy v moči

Pacient prinesie vzorku moča (prvý ranný moč, stredný prúd moča). Za normálnych okolností sa glukóza v moči vôbec nenachádza. Tzn. akékoľvek množstvo glukózy v moči nie je fyziologické.

Význam vyšetrenia:


 • Glukózu v moči stanovujeme, keď nie je možné vyšetriť krv.
 • Sledovanie pacientov s cukrovkou, diagnostika cukrovky.

Pozitívny výsledok môžeme nájsť pri:


 • Cukrovke.
 • Chronickom zlyhávaní obličiek.
 • Cushingovom syndróme.
 • Poruchách funkcie štítnej žľazy.
 • Fanconiho syndróme.
 • Nadmernej výžive.
 • Tehotenstve.

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Nesprávne odobratý moč.
 • Moč je masívne kontaminovaný baktériami.
 • Niektoré lieky – napr. kyselina acetylsalicylová, glukokortikoidy, izoniazid, levodopa, litium, metyldopa, penicilín G, streptomycín, tetracyklín, thiazidové diuretiká.