Inzulín

 • Inzulín je hormón pankreasu. Významne zasahuje do metabolizmu cukrov.
 • Tento hormón vyšetrujeme zo séra alebo plazmy.

Fyziologické hodnoty:


 • Nalačno: dospelí 5 – 25 mU/l
 • 1 hodina po jedle: dospelí 50 – 130 mU/l
 • 2 hodiny po jedle: dospelí < 30 mU/l

Význam vyšetrenia:


 • Potvrdenie predpokladanej inzulínovej rezistencie.
 • Diagnostika inzulín produkujúcich nádorov.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Akromegálii.
 • Cushingovom syndróme.
 • Hyperinzulinizme äzvýšenej hladine inzulínu v krvi).
 • Ochoreniach pečene.
 • Niektorých nádoroch pankreasu.
 • Vágovej stimulácii.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Hypopituitarizme.
 • Niektorých typoch cukrovky (inzulín dependentný diabetes mellitus).

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Nesprávne prevedené vyšetrenie.
 • Protilátky proti inzulínu.
 • Niektoré lieky - napr. katecholamíny, ACTH, kolchicín, diazoxid, fenytoín, steroidy, sulfonylurea, vinblastín, hormóny štítnej žľazy, orálne kontraceptíva.