Ketolátky

Ketolátky stanovujeme v moči alebo v sére pacienta.

Fyziologické hodnoty:


 • Sérum:

 • celkové ketolátky u dospelých 5 – 280 μmol/l

 • Hydroxybutyrát u dospelých

 • Moč: negatívny, u zdravého človeka sa ketolátky v moči vôbec nenachádzajú

Význam vyšetrenia:

 • Odlíšenie diabetickej ketoacidózy a hyperosmolárnej kómy.
 • Sledovanie pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou).

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Alkoholickej ketoacidóze.
 • Zvýšenom energetickom príjme.
 • Eklampsii.
 • Otrave isopropanolom.
 • Otrave propranololom.
 • Hladovaní.
 • Dekompenzovanom diabetes mellitus.