Luteinizačný hormón (LH)

 • Luteinizačný hormón stanovujeme v sére alebo moči pacienta

Fyziologické hodnoty:


 • Sérum - ženy:

 • folikulárna fáza menštruačného cyklu: 0,5 – 0,18 IU/l

 • stred menštruačného cyklu: 15 – 80 IU/

 • luteálna fáza menštruačného cyklu: 0,15 – 18 IU/l

 • v postmenopauzálnom období: 18 – 64 IU/l

 • Sérum - muži: 0,5 – 10 IU/l

Význam vyšetrenia:


 • Diagnostika príčin dysfunkcie gonád, vrátane oneskoreného sexuálneho vývoja, amenorhei a iných porúch menštruačného cyklu.
 • Jedno z vyšetrení pri infertilite.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Primárnej dysfunkcii gonád.
 • Syndróme polycystických ovárií.
 • V postmenopauzálnom období.
 • Adenóme hypofýzy.
 • Poruchách funkcie vaječníkov.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Podvýžive.
 • Anorexia nervosa.
 • Strese.
 • Kongenitálnej adrenálnej hyperplázii.
 • Nádoroch kôry nadobličky.
 • Ochoreniach hypotalamu.
 • Oneskorenej puberte.

Faktory skresľujúce výsledky:


Predchádzajúce rádioizotopické vyšetrenie.