Vyšetrenie stolice na parazity

Vyšetrujeme prítomnosť vajíčok alebo cýst parazitov vo vzorke stolice.

Fyziologický nález:


 • Negatívny nález.

Význam vyšetrenia:

 • Diagnostika parazitárnych ochorení.

Pozitívny nález môže byť pri:


 • Amebiáze.
 • Giardiáze.
 • Criptosporidióze.
 • Pásomnici.
 • Mrli detskej.
 • Mrli ľudskej.

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Liečba antiparazitikami.
 • Kontaminácia odobratej vzorky stolice.
 • Antacída.
 • Lieky proti hnačke.
 • Bárium sulfát.