PSA (prostate specific antigen)

PSA stanovujeme v sére.

Referenčné hodnoty:


  • Muži mladší ako 39 rokov
  • Muži starší ako 39 rokov

Význam vyšetrenia:


  • PSA je nádorový marker pre adenokarcinóm prostaty.
  • Sledovanie pacientov po radikálnej prostatektómii.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:


  • Adenokarcinóme prostaty.
  • Benignej hypertrofii prostaty.
  • Prostatitíde.
  • Retencii moču.