Od 1. septembra bez poplatkov za návštevu lekára

Od 1. septembra 2006 sa ruší poplatok 20 Sk za návštevu lekára aj 50-korunový poplatok za deň pobytu v nemocnici (hospitalizáciu). Zrušenie poplatkov predstavuje zhruba 570 mil. Sk, ktoré sa majú vykryť z limitov rozpočtov verejnej správy. Vyplýva to z nariadenia vlády SR. Poplatok za využitie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), dopravu sanitkou či za pobyt sprievodcu v nemocnici zostáva, rovnako ako poplatky za deň pobytu a za stravu v kúpeľoch.

Od 1. septembra 2006 sa ruší poplatok 20 Sk za návštevu lekára aj 50-korunový poplatok za deň pobytu v nemocnici (hospitalizáciu). Zrušenie poplatkov predstavuje zhruba 570 mil. Sk, ktorý sa má vykryť z limitov rozpočtov verejnej správy. Vyplýva to z nariadenia vlády SR.

Poplatok 60 Sk za využitie lekárskej služby prvej pomoci (pohotovosť) zostáva, rovnako aj platba 2 Sk za 1 km dopravy sanitkou a poplatok 100 Sk za deň pobytu sprievodcu v nemocnici. Poplatky za deň pobytu a za stravu v kúpeľoch (150 Sk mimo sezóny a 220 Sk v sezóne) sa tiež nemenia. Nariadenie vlády tiež neruší vyberanie poplatkov za prednostné objednávanie u lekára, ktoré sa pohybuje od 100 do 500 Sk.

Bez poplatkov na účely sociálneho zabezpečenia

Neplatíme za tieto zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia – potvrdenia o: - dočasnej pracovnej neschopnosti,

  • potrebe ošetrovania alebo starostlivosti,
  • potrebe preradenia na inú prácu,
  • očakávanom dni pôrodu.

Bez poplatku je aj vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára, vystavenie tlačiva Hlásenie o úraze a tlačiva Hlásenie choroby z povolania, vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti. Bez poplatku je aj poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak si ho písomne vyžiada posudkový lekár.

Zdravotné výkony uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti Sociálna poisťovňa.

www.vlada.sk
www.health.gov.sk