Mozgová porážka - čo ak vám hrozí skutočné nebezpečenstvo?

V tomto materiáli nájdete základné informácie o ischemickej NCMP (Náhlej cievnej mozgovej príhode) a odpovede na najčastejšie otázky.

mozgová porážka

Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako spoznáte Náhlu cievnu mozgovú príhodu?

Náhla cievna mozgová príhoda – NCMP (synonymá: mozgová porážka, apoplexia) predstavuje závažný zdravotný, spoločenský a ekonomický problém. Celosvetovo, Slovensko nevynímajúc, sú cievne mozgové príhody druhou najčastejšou príčinou úmrtia a najčastejšou príčinou invalidity.

Ako vzniká ischemická NCMP?

Ischemická NCMP tvorí asi 90 % všetkých NCMP a zvyšných 10 % sú mozgové krvácania a niektoré zriedkavé formy NCMP. Mozgový infarkt vznikne pri obmedzení alebo zastavení krvného toku v mozgových tepnách. Príčinou môže byť zúženie cievy alebo uzatvorenie cievy krvnou zrazeninou. Ak sa prietok krvi neobnoví, v priebehu niekoľkých minút prestáva postihnutá časť mozgu fungovať a mozgové bunky odumierajú.

Ako sa charakterizuje TIA?

Prietok krvi sa niekedy samovoľne upraví a príznaky NCMP odoznejú – vtedy hovoríme o tranzitórnom ischemickom ataku – TIA. Aj keď je takýto priebeh priaznivý, pacient je vystavený vysokému riziku vzniku NCMP. Z medicínskeho pohľadu nie je medzi NCMP a TIA významný rozdiel. Pacient po prekonanej TIA musí byť dôsledne vyšetrený a mal by dostať zodpovedajúcu liečbu, ktorá zabráni vzniku NCMP.

Aké sú rizikové faktory NCMP, TIA?

Najdôležitejšie rizikové faktory sú:

 • vysoký krvný tlak (hypertenzia),
 • ochorenia srdca,
 • vysoký krvný cholesterol,
 • fajčenie,
 • obezita,
 • cukrovka (diabetes mellitus),
 • nadmerná konzumácia alkoholu.

Riziko NCMP stúpa s vekom, najmä po 50. roku života. Častý výskyt NCMP v rodine tiež poukazuje na vyššie vrodené riziko.

Aké sú príznaky NCMP?

Vznik NCMP sprevádza náhla porucha jednej alebo viacerých mozgových funkcií. Najčastejšie príznaky:

 • oslabnutie alebo neobratnosť končatiny alebo celej polovice tela,
 • pokles ústneho kútika,
 • zahmlené videnie alebo strata zraku na jednom či oboch očiach,
 • porucha reči – nezrozumiteľná reč, komolenie slov,
 • ťažkosti s porozumením iným osobám,
 • závrat, poruchy rovnováhy, dvojité videnie, často s nevoľnosťou, zvracaním,
 • náhle bezvedomie.

Ako sa diagnostikuje NCMP?

Pacient s príznakmi NCMP podstúpi neurologické vyšetrenie. Rozsah a lokalitu NCMP bližšie určí počítačová tomografia (CT), prípadne magnetická rezonancia (MRI).
Súčasťou diagnostiky je:

 • EKG
 • RTG hrudníka
 • očné vyšetrenie
 • krvné testy
 • ultrazvukové vyšetrenie mozgových tepien
 • interné vyšetrenie
 • vo vybraných prípadoch sa vykonajú špecializované vyšetrenia srdca, ciev a ďalších orgánov.

Ako sa správať pri podozrení na NCMP?

Bezpodmienečne treba vyhľadať lekársku pomoc! Rýchla diagnostika a liečba výrazne zlepšuje šancu na prežitie a úspešnú rehabilitáciu. Vyčkávanie znemožní podať najúčinnejšiu liečbu – tzv. trombolýzu. Podľa možností je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu alebo čo najpresnejšie informovať lekára o pacientovom zdravotnom stave a liekoch, ktoré užíva.

Ako je možné predchádzať NCMP?

Tu je niekoľko rád a odporučení, ako možno znížiť riziko NCMP.

 • Pravidelné lekárske prehliadky. Najmä ak máte niektoré rizikové ochorenia a ste starší ako 50 rokov.
 • Pravidelné kontroly krvného tlaku a srdca.
 • Prestať fajčiť.
 • Vhodná strava – vyhnúť sa nadmerne mastným, presoleným, vyprážaným jedlám, striedma konzumácia alkoholu.
 • Udržovať si primeranú váhu.
 • Pravidelná fyzická aktivita.
 • Liečba cukrovky – diéta, fyzická aktivita, kontrola hmotnosti, pravidelné kontroly glykémie.

Ako sa starať o pacienta s NCMP?

Starostlivosť o pacienta s NCMP zahŕňa:

 • liečbu v akútnom štádiu,
 • rehabilitáciu, logopedickú starostlivosť,
 • preventívnu, dlhodobú liečbu,
 • úpravu prostredia, ošetrovateľská starostlivosť.

V akútnom štádiu je pacient hospitalizovaný na neurologickom, prípadne inom nemocničnom oddelení. Včasná hospitalizácia umožňuje podať v súčasnosti najúčinnejšiu liečbu NCMP, tzv. trombolýzu. Pri tejto liečbe sa pacientovi podajú lieky, ktoré rozpustia krvnú zrazeninu a obnovia prietok krvi v postihnutej oblasti mozgu. Podanie trombolýzy sa riadi prísnymi kritériami a musí sa uskutočniť do 3 hodín od prvých príznakov NCMP. Starostlivosť o pacientov, ktorí nemôžu dostať trombolýzu pozostáva z úpravy vnútorného prostredia, funkcie srdca, vazoaktívnej a antiagregačnej liečby.

Hneď, ako to stav dovolí, začína pacient rehabilitovať. Pri poruche reči pomáha logopedická starostlivosť. Rehabilitácia by mala byť intenzívna a dostatočne dlhá.

Každý pacient po prekonanej NCMP by mal užívať preventívnu liečbu, ktorá zabráni opakovaniu NCMP. Používajú sa lieky, ktoré znižujú nadmerné zrážanie krvi – tzv. antiagreganciá (v niektorých prípadoch antikoagulanciá). Súčasným trendom je podávanie účinnejších – kombinovaných antiagregačných liekov. Vhodný preparát vyberie ošetrujúci lekár po zhodnotení zdravotného stavu pacienta.

Zmenené schopnosti pacienta si môžu vyžiadať bezbariérovú úpravu domáceho prostredia. Pri ťažšom postihnutí sú pacienti odkázaní na pomoc rodiny, resp. ošetrovateľskú službu. Pacient, prípadne opatrovateľ, má nárok na finančnú výpomoc.

Podrobné informácie možno získať u ošetrujúceho lekára a v pobočkách Sociálnej, respektíve zdravotnej poisťovne.