Biopsia prostaty

Fyziologický nález:


Tkanivo prostaty bez organických a zápalových zmien.

Ako prebieha vyšetrenie:

Vyšetrenie sa robí v lokálnej anestéze. Lekár odoberie aspiráciou pomocou aspiračnej ihly vzorku tkaniva z prostaty.

Význam vyšetrenia:

  • Diagnostika príčiny zväčšenia prostaty.
  • Diagnostika nádorov, príp. aj zápalov prostaty.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:

  • Nádoroch prostaty.
  • Benignej hypertrofii prostaty.
  • Zápaloch prostaty.
  • Lymfóme.

Faktory skresľujúce výsledky:

Nesprávne urobené vyšetrenie.